Опис функціональних можливостей програмного продукту “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом”

Програмний продукт «BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом» містить технологічну платформу та конфігурацію (прикладне рішення) «BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом». Правила ведення обліку налаштовані саме в конфігурації.

 «BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом» призначений для автоматизації управлінського обліку в організаціях, які є генеральними підрядниками, підрядниками і субпідрядниками.

Для кого?

Програмний продукт «BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом» призначений для:

Переваги програми

Програма забезпечує:

функціональні можливості ПП «BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом»

 

  • Планування ресурсів: забезпечення матеріалами (формування потреб в розрізі об’єктів будівництва, оформлення замовлень постачальнику як по проєкту, так і по компанії в цілому, контроль постачань), трудовими, БМіМ.
  • Формування календарних планів робіт: діаграма Ганта по роботам, матеріалам і ресурсам, мережева діаграма, ведення календарних планів в розрізі проєктів.
  • Облік виробництва у будівництві: контроль виконання виробничих показників, забезпечення ресурсами; ведення складського обліку: надходження і списання матеріалів, резервування матеріалів по складам будівництва.
  • Облік будівельно-монтажних робіт: ведення обліку будівельно-монтажних робіт, приймання субпідрядних робіт, реалізація БМР з формуванням акта про приймання виконаних робіт (форма КБ-2) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3), заповнення і формування загального журналу робіт (форма КБ-6а).

Також в програмному продукті передбачено механізм завантаження кошторису з програмного продукту «АВК 5» з подальшим перетворенням в календарний план та обмін даними з програмним продуктом «BAS Будівництво. Керування фінансами». Вказані механізми не входять до поставки програмного продукту «BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом» і налаштовуються розробником за окрему плату.

Робота з розподіленими інформаційними базами

В конфігурацію включені плани обміну для розподілених інформаційних баз.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.