BAS Медицина. Поліклініка

Прикладне рішення “BAS Медицина” призначене для автоматизації основних видів
діяльності медичної організації, яка надає медичну допомогу пацієнтам у амбулаторно-
поліклінічних умовах і денних стаціонарах. Прикладне рішення”BAS Медицина” включає в
себе також підсистеми для автоматизації лікарень, що надають медичну допомогу в
поліклініках та в стаціонарних умовах цілодобового перебування.
Прикладне рішення “BAS Медицина” дозволяє створити єдиний інформаційний простір
медичної організації з розділенням доступу до даних за рольовим принципом. Є можливість
вести облік за кількома медичними організаціями в одній інформаційній базі.
Програма дозволяє комплексно автоматизувати різні види діяльності медичної організації,
забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасною медичною організацією. Завдяки
широким можливостям, налаштування системи можна пристосувати до різних бізнес-
процесів медичної організації.
Конфігурація автоматизує наступні види діяльності медичної організації:
– Облік пацієнтів: введення відомостей про пацієнтів, включаючи персональні дані,
контактну інформацію, дані медичного страхування та іншу інформацію.
– Ведення електронних медичних карт пацієнта.
– Облік і ведення лікарських дільниць, прикріплення пацієнтів до лікарських дільниць.
– Формування замовлень пацієнта, планування медичних послуг (запис на прийом),
формування рахунків на оплату.
– Планування роботи медичної організації: складання графіків роботи медичного
персоналу, приміщень та обладнання, планування завантаження медичних робочих
місць.
– Прийом оплати за медичні послуги від фізичних осіб: облік готівкових і безготівкових
грошових коштів, друк касових чеків.
– Формування змінного завдання медичного персоналу.
– Реєстрація документів: контрольної карти диспансерного спостереження;
направлення на госпіталізацію, відновлювальне лікування, обстеження,
консультацію; талона амбулаторного пацієнта; медичного свідоцтва про смерть
(форма № 106/о); рецептів (форми Ф1, Ф3).
– Облік обладнання, що використовується при наданні медичної послуги.
– Взаємодія з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3.
– Облік виконаних медичних послуг.
– Формування електронних медичних документів, налаштування шаблонів медичних
документів і готових фраз.
– Формування, друк та облік лікарняних листків.
– Управління взаєминами з контрагентами: ведення відомостей про контрагентів –
страхових компаніях та інших юридичних осіб, ведення угод і договорів на надання
медичної допомоги.
– Здійснення взаєморозрахунків з юридичними особами (страховими компаніями),
формування реєстру рахунків за надану медичну допомогу.
– Керування правилами продажу медичних послуг: встановлення цін і знижок.

– Управління маркетинговими заходами.
– Проведення профоглядів для співробітників підприємств.
– Реєстрація взаємодій з пацієнтами телефоном і електронною поштою для роботи Call-
центрів.
– Персональні оповіщення пацієнтів і лікарів через SMS і e-mail.
Крім того, прикладне рішення “BAS Медицина” призначене для автоматизації діяльності
лікарняних аптек медичних організацій будь-якої форми власності.
У контексті лікарняних аптек, конфігурація призначена для вирішення наступних завдань:
– ведення обліку руху номенклатури аптечних товарів, в тому числі по серіях, термінах
придатності, документам партії (документами надходження в аптеку);
– облік по складах (сумовий і кількісний) та за місцями зберігання складу (кількісний);
– ведення обліку аптечних товарів на всіх рівнях звернення в організації: як на
аптечних складах, так і у відділеннях медичної організації;
– ведення роздільного обліку за джерелами фінансування;
– реєстрація надходження аптечних товарів від постачальників на склади, аптеки та
оприбуткування (введення залишків або надлишків за результатами інвентаризації);
– реєстрація повернень товарів постачальникам;
– реєстрація розміщення аптечних товарів з місць зберігання (у разі ведення
кількісного обліку за місцями зберігання);
– реєстрація відпустки у відділення, переміщень товарів між складами;
– реєстрація списання аптечних товарів;
– реєстрація виготовлення лікарських препаратів;
– реєстрація фасування готових аптечних товарів з упаковки постачальника в упаковку
лікарняної аптеки;
– реєстрація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей як на аптечних складах,
так і у відділеннях медичної організації;
– формування вимог відділень за формальними ознаками лікарського засобу (за
діючою речовиною або міжнародному непатентованному найменуванню, торговим
найменуванням, формою випуску і т. д.);
– формування розгорнутих аналітичних звітів по руху аптечних товарів;
– перевірка серій за переліком вилучених з обігу лікарських препаратів;
– підтримка зовнішнього торгового обладнання: термінали збору даних, сканери
штрих-кодів і т. д.
Спеціалізоване рішення враховує особливості бізнес-процесів обігу медикаментів і
витратних медичних матеріалів на складах і у відділеннях (кабінетах) всередині медичної
організації. Конфігурація може використовуватися для будь-яких складів медичної
організації (у тому числі господарських), тому що реалізовано універсальний підхід до обліку
товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) різного виду. Разом з цим передбачені спеціалізовані
механізми для обліку лікарських засобів. Спеціалізовані механізми для обліку лікарських
засобів розуміють ведення аналітичного обліку і формування звітності по приналежності
ліків до списків:
– наркотичні та психотропні речовини (за групами);
– сильнодіючі і отрути;
– безрецептурний відпуск.
Рішення дозволяє вести аналітичний облік ліків за формальними ознаками:
– діюча речовина або міжнародне непатентоване найменування;

– торговельне найменування;
– лікарська форма та форма випуску.
Завдяки великим можливостям налаштування програма здатна виконувати всі функції обліку
– від ведення довідників і введення первинних документів до отримання аналітичних звітів,
на основі яких керівники різних підрозділів можуть приймати обґрунтовані управлінські
рішення. Конфігурація автоматизує наступні напрямки діяльності медичної організації:
– Управління закупівлями: облік закупівель в розрізі постачальників і договорів з
контрагентами, по кожній номенклатурній позиції у кількісному і сумовому
вираженні.
– Оформлення повернень: реєстрація повернень постачальникам та актів про
розбіжність у кількості та якості при прийманні товару при оформленні розбіжностей
з постачальниками.
– Аналіз ефективності витрат: оцінка ефективності фінансових витрат на закупівлю
аптечних товарів з допомогою ABC/VEN-аналізу.
– Управління запасами в аптеці: суцільний предметно-кількісний облік руху
номенклатури аптечних товарів за серіями, термінами придатності, документам партії
(документам надходження в аптеку), облік руху аптечних товарів як у цілому по
складах, так і по місцях зберігання всередині складу.
– Облік за джерелами фінансування: роздільний облік руху аптечних товарів за
джерелами фінансування їх закупівель.
– Ведення формулярних переліків організації та відділень: ведення формулярних
переліків організації і формулярних переліків конкретних відділень, які дозволяють
обмежити перелік номенклатурних позицій, доступних для формування вимог в
аптеку.
– Управління виготовленням медичних препаратів: облік виготовлення та фасування
лікарських засобів з лікарських прописів у рецептурно-виробничому відділі.
– Управління запасами у відділеннях і кабінетах: персоніфікований облік витрат
лікарських засобів та медичних виробів при наданні медичних послуг, автоматизації
процесів узгодження, затвердження та виконання вимог відділень.
– Контроль наявності серій, вилучених з обігу: з допомогою відповідної обробки
здійснюється пошук забракованих серій в залишках товарів. При відповідному
налаштуванні програми контроль забраковки відбувається на етапі надходження
лікарських засобів.
– Управління роздрібними продажами: автоматизація ведення обліку в роздрібному
аптечному пункті медичного закладу з використанням торгового обладнання.
Однак конфігурація не призначена для ведення повноцінного бухгалтерського обліку і
формування всіх необхідних регламентних документів для подання їх у державні податкові
органи. Ці завдання вирішуються в інших бухгалтерських конфігураціях. У програмі BAS
Медицина передбачена можливість вивантаження даних на рівні первинних документів та
проводок у наступні конфігурації:
– Бухгалтерія& ред. 2.0.
– BAS Бухгалтерія ред. 2.1.
Конфігурація дозволяє вести облік від імені декількох медичних організацій на будь-якій
кількості складів. Медична організація складається з різних підрозділів, працівники яких
забезпечують взаємодію організації з пацієнтами, страховими компаніями, засновниками та
постачальниками і представляють керівництву різні звіти про результати своєї діяльності.
Підрозділи, що беруть участь в обігу медикаментів і витратних медичних матеріалів (склади,
лікувальні відділення, кабінети), здійснюють діяльність з управління матеріальними

ресурсами медичної організації. Результати руху матеріальних ресурсів медичної організації
передаються в бухгалтерську конфігурацію. На основі результатів діяльності по управлінню
матеріальними ресурсами медичної організації в конфігурації BAS Медицина можна
формувати звіти, які надаються державним органам.
Використання конфігурації BAS Медицина дозволяє здійснити комплексну автоматизацію
складів та відділень медичної організації. Менеджери служб управління закупівлями товарів
зможуть відстежити весь життєвий цикл товару, починаючи з моменту планування
закупівель до моменту відвантаження товарів постачальниками.
Працівники складу та матеріально відповідальні співробітники відділень зможуть вести
детальний оперативний облік товарів на складах, у відділеннях і кабінетах. При цьому
забезпечується облік товарно-матеріальних цінностей різного виду (медикаментів,
медичних виробів, інших матеріалів), оформлення всіх необхідних документів. Медичний
управлінський персонал (в тому числі лікарі по клініко-експертній роботі і лікарі-
фармакологи) зможуть оцінювати структуру закупівель та споживання медикаментів з
позицій фармакоекономіки, оцінювати динаміку фінансових витрат на ту чи іншу групу
препаратів, робити різні вибірки за фармакологічними ознаками ліків.
Керівник підприємства зможе одержувати різноманітні звіти, які у стислій і зручній формі
показують поточний стан справ у закупівлях і споживанні медикаментів і витратних
медичних матеріалів в медичній організації.

Прикладное решение «BAS Поліклініка» предназначено для автоматизации основных процессов медицинских организаций различных организационно-правовых форм, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях.

Процессы медицинской организации охватывают многие структурные подразделения, поэтому важно, чтобы автоматизированная система создавала единое информационное пространство медицинской организации. Прикладное решение «BAS Поліклініка» позволяет создать такое информационное пространство с разделением доступа к данным по ролевому принципу. Назначение пользователям ролей позволяет создавать различные автоматизированные места сотрудников. В качестве примера можно привести следующие автоматизированные места:

«BAS Поліклініка» позволяет автоматизировать основные процессы работы регистратуры: регистрацию пациентов, формирование заказов, планирование загрузки кабинетов, формирование счетов на оплату, выдачу листков нетрудоспособности.

В программе ведется учет деятельности медицинского персонала по медицинским услугам. Медицинская организация может работать с единым перечнем медицинских услуг (простыми и сложными медицинскими услугами). Прейскуранты услуг сторонних организаций (в том числе и системы ОМС) привязываются к медицинским услугам организации по различным критериям (кодам медицинских услуг, персональным данным пациентов, результатам выполнения услуг и прочие условия). При формировании реестров оказанных услуг для сторонних организаций преобразование услуг организации в услуги контрагентов производится автоматически.

«BAS Поліклініка» может использоваться для учета медицинских услуг и для оперативного планирования деятельности кабинетов медицинской организации, ведения электронных медицинских карт. Оперативное планирование осуществляется с помощью предварительной записи пациентов на выполнение медицинских услуг в медицинских кабинетах. Предварительную запись пациентов может осуществлять как регистратура (регистратурно-диспетчерский отдел), так и врачи при выполнении назначений повторных приемов, консультаций, исследований, манипуляций. Для осуществления оперативного планирования врачебному медицинскому персоналу и кабинетам задаются графики работы, нормы загрузки, перечень выполняемых услуг. Услугам, требующим предварительной записи, создаются спецификации (технологические карты), в которых задаются параметры их выполнения.

Решение позволяет использовать современные информационные технологии для оповещения пациентов о записях на прием к специалистам, что позволяет подтвердить запись к врачу, а также оповещать пациентов о необходимости подойти на запись по удобным каналам информирования: sms, email, телефону. Для более удобного получения оповещений пациентами отправка может настраиваться в определенное время недели/суток.

Регистрация факта выполнения медицинских услуг, которые назначила регистратура (регистратурно-диспетчерский отдел), производится в подсистеме «Контроль исполнения» врачебным или средним медицинским персоналом. При регистрации факта выполнения услуги врач может производить назначение повторных приемов, консультаций, исследований, манипуляций, а также регистрировать данные, необходимые для сбора медицинской статистики.

Программа позволяет вести несколько медицинских карт для одного пациента – амбулаторную карту, стоматологическую карту, медицинскую карту больного венерическими заболеваниями и т.д. Количество медицинских карт, а также их типов, не ограничено. Доступ к медицинским картам осуществляется в соответствии с правами доступа. Это значит, что для каждого медицинского работника указывается, к какому типу карт он имеет доступ.

В программе имеются гибкие механизмы квотирования, которые позволяют устанавливать ограничения на объемы оказываемой медицинской помощи на основании внешних регламентирующих документов и собственных правил медицинской организации.

В программе «BAS Поліклініка» есть возможность вести учет по нескольким медицинским организациям в одной информационной базе.

Программа поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или через Интернет, в том числе и через веб-клиент. Конфигурация является полностью открытой, не содержит защищенных участков кода и не использует аппаратную защиту.

Используемые термины

 • Заказ – список услуг, которые желает получить пациент. Заказ создается в определенный момент времени и отражает потребности пациента в медицинских услугах на этот момент. Заказ может быть оформлен в регистратуре или в колл-центре. В случае если позвонивший не идентифицирован и заказ не имеет привязки к медицинской карте, то заказ является анонимным. Во всех других случаях, он связан с одной картой.
 • Индивидуальное соглашение – соглашение с физическим или юридическим лицом на основании которого могут оказываться услуги. Создается только на основании типового соглашения. Как правило для создания индивидуального соглашения из типового достаточно заполнить поля “Наименование”, “Дата”, “Контрагент”. Остальные параметры заполняются из типового соглашения, но допускается внесение изменений.
 • Карта – медицинская карта пациента (амбулаторная, стационарная). Карта имеет тип, номер и всегда является персональной, то есть содержит персональные данные.
 • Пациент – физическое лицо, являющееся субъектом персональных данных в некоторой карте.
 • Клиент – физическое лицо, являющееся субъектом персональных данных в системе. Клиент может не являться пациентом, то есть не иметь медицинских карт.
 • Лекарственное назначение – список лекарственных препаратов, назначенных врачом пациенты во время приема/консультации/обхода.
 • Назначение – список медицинских услуг, назначенных врачом пациенту по медицинским показаниям во время приема/консультации/обхода.
 • Предмет звонка – объект информационной базы, который был сформирован во время звонка, либо изменен, либо на него ссылались. Например, в случаях когда целью звонка является запись на прием, перезапись или отмена записи предметом звонка является сформированный ранее заказ, который изменяется или отменяется при обработке текущего звонка. Если целью звонка является “Звонок сотруднику”, то предметом звонка будет сотрудник, которому звонили.
 • Типы карт – это классификация, помогающая разграничить доступ пользователей системы к медицинским данным. Примеры типов карт – амбулаторная карта, стоматологическая карта, медицинская карта больного венерическими заболеваниями.
 • Типовое соглашение – соглашение которое не используется для прямых продаж (исключение типовое соглашение “Публичная оферта” – продажа разовых услуг). На основании типового соглашения создаются индивидуальные.
 • Цель звонка – причина по которой происходит взаимодействие (регистрация телефонного звонка). Причина заполняется из справочника “Виды взаимодействий”. Существует несколько предзаданных значений: “Запись на прием”, “Отмена записи на прием” и т.д. Справочник можно дополнять другими значениями, например: “Уточнение схемы проезда”, “Уточнение времени записи на прием” и т.д.

Демонстрация продукта

Подать заявку

Остались вопросы?

Свяжитесь с нами