Курс-практикум “Використання програми “Комплексне управління підприємством”"

Всестороннє вивчення функціоналу конфігурації “BAS Комплексне управління підприємством ” у частині її можливостей, методик використання, а також взаємозв’язок підсистем типового рішення між собою.

Курс-практикум

Початок курсу по набору групи.

Можливо проведення індивідуального та корпоративного навчання.

Ціль курсу:

Всебічне вивчення функціоналу конфігурації “BAS Комплексне управління підприємством ” у частині її можливостей, методик використання, а також взаємозв’язки підсистем типового рішення між собою. У рамках практичних занять надати повно та вірне розуміння базових принципів та особливостей використання програми як інструменту рішення задач. Такі заняття дозволять кожному слухачу ознайомитись з принципами роботи, основними функціональними, технологічними та сервісними можливостями конфігурації.

Формат курсу:

Аудиторні заняття, які включають лекційну та практичну частини. У лекційну частину входить вивчення методики використання функціональних можливостей. Аналіз структури об’єктів обліку. У практичну частину входить розбір прикладів, особливостей застосування функціоналу конфігурації, набуття практичного опиту роботи з програмою.

Тривалість та графік курсу:

Курс включає в себе 9 занять.

Тривалість курсу — 36 годин

Час: середа, п’ятниця з 10:00 до 14:00

Ціна: 6570,00 грн.

1 Налаштування параметрів системи та розділів обліку. облікова політика організацій. Загальна нормативно-довідкова інформація: підрозділи, склади, постачальники, покупці, номенклатура, види номенклатури, характеристики, додаткові реквізити. Внесення початкових залишків.
2 Закупка товарів: умови закупок, реєстрація цін постачальників, формування замовлень постачальнику, відображення надходження товарів, фіксація розбіжностей при надходженні товару. Оформлення ДТД, додаткові витрати. Витрати будучих періодів. ПДВ: Податковий кредит.
3 Управління складом. Приходні та видаткові складські ордери. Заявки на переміщення та внутрішнє використання. Внутрішній товарообіг. Звірка та корегування залишків товарів по складах (інвентаризація, надлишки та недоліки). Необоротні активи. Основні засоби та об’єкти будівництва, нематеріальні активи, МБП у експлуатації.
4 Управління торгівлею: умови продажу, правила оплати, налаштування правил ціноутворення та призначення цін номенклатури, призначення знижок/націнок. Формування та забезпечення замовлень клієнтів, відображення операцій реалізації. Доставка до клієнтів. Результати діяльності підприємства: продажі між своїми підприємствами, розрахунок собівартості товарів. ПДВ: Податкові зобов’язання.
5 Управління грошовими коштами: Готівкові та безготівкові платежі. Статі РГК, ліміти ГК. Планування оплат, заявки на витрати ГК, платіжний календар. Кредитні та депозитні договори, графіки оплат та погашення кредитів. Покупка/продаж валюти, Авансові звіти, Витрати касовим методом.
6-7 Кадровий облік та розрахунок заробітної плати. Штатний розклад, кадровий документообіг. Настройка нарахувань, утримань, графіків роботи, відображення у регламентованому обліку. Табель обліку робочого часу, відхилення (лікарняні, відпускні та інше). Нарахування понаднормових, авансу, виплата зарплати по зарплатним проектам.
8 Виробництво. Основні поняття та довідники, настройка розділу. Ресурсні специфікації. Виробництво по планам та замовленням покупців. Автоматичне формування замовлень матеріалів у виробництво. Відрядні наряди, випуск продукції. Способи розподілу матеріалів та робіт. Розрахунок собівартості продукції.
9 Бюджетування та Планування. Сценарії планування та бюджетування, джерел фактичних даних. Плани продажів та закупівель, плани виробництва. Види та показники бюджетів, бюджетні моделі, звітність. Прогнозний баланс. Доходи та витрати за напрямками діяльності. Процедура закриття місяця, управлінський баланс та фінансові результати діяльності підприємства.

Демонстрація продукту

Подати заявку

Залишилися питання?

Зв'яжіться з нами