BAS ОРЕНДА ТА УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

Програмний продукт “BAS Оренда та управління нерухомістю” призначений для автоматизації діяльності з надання об’єктів нерухомості в оренду та управлінню фондом об’єктів нерухомості, включаючи ведення реєстрового обліку об’єктів та їх експлуатацію компаній-власників комерційної нерухомості, управляючих та будівельних компаній і дозволяє ефективно управляти нерухомістю різних типів: торговими і офісними центрами, земельними ділянками, виставковими майданчиками, складами, ринками тощо. Галузеве рішення розроблено на базі типового рішення “BAS Бухгалтерія”, постачається у версіях ПРОФ та КОРП і містить повну функціональність відповідної версії даної “BAS Бухгалтерії”. Програма «BAS Оренда та управління нерухомістю» забезпечує вирішення завдань бухгалтерського, управлінського, юридичного та адміністративного обліку. Дозволяє ефективно керувати нерухомістю.

ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ БУДЕ АКТУАЛЬНИМ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ:

 • автоматизації процесів експлуатації об’єктів;
 • скорочення строків укладання договорів;
 • вирішення завдань бухгалтерського, управлінського, адміністративного та юридичного обліку;
 • автоматичного виявлення боржників та розрахунку пені;
 • прозорого процесу управління нерухомістю від невеликих офісів до торгових центрів та ринків;
 • відчутного зниження витрат на документообіг;
 • автоматизації реєстрового обліку об’єктів нерухомості;
 • ефективного керування розрахунками з орендарями.

Конфігурація «Оренда та управління нерухомістю» містить низку підсистем, що мають наступні функціональні можливості.

Підсистема «Управління реєстром об’єктів нерухомості»

 • Ведення ієрархічного довідника об’єктів нерухомості з широким набором характеристик та можливістю додавання довільних характеристик;
 • Автоматичне створення об’єктів нерухомості у базі даних на основі графічних планів розміщення;
 • Оперативний перегляд розміщення об’єкта на плані;
 • Реєстрація довільних статусів об’єктів нерухомості на заданий період – вільний, у резерві, на ремонті, орендується тощо;
 • Формування реєстру об’єктів нерухомості з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками;
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об’єктів з колірним виділенням об’єктів залежно від статусу та можливістю довільного відбору (за вільними або орендованими площами, площами в резерві тощо);
 • Публікація 3D-моделей об’єктів (наприклад, поверхових планів) на сайті компанії;
 • Можливість прив’язки об’єктів нерухомості до цінових категорій, реєстрація цін на послуги з прив’язкою до цінових категорій, збереження історії цін.

Підсистема «Управління договорами оренди»

 • Облік первинних документів за договорами оренди (Укладення договору оренди, Додаткова угода, Акт прийому-передачі орендованих приміщень тощо);
 • Поділ послуг на постійну та змінну частини;
 • Гнучке управління способами нарахування, ставками та тарифами на послуги, зберігання історії зміни ставок та тарифів;
 • Роздільне призначення строків оплати та параметрів нарахування пені для послуг постійної та змінної частини, а також для конкретних послуг;
 • Використання довільних шаблонів формату Microsoft Word® для друку первинних документів;
 • Друк графічних планів з виділенням об’єктів, що здаються в оренду, як додатки до договорів;
 • Зберігання списку телефонних номерів та їх прив’язка до договорів орендарів;
 • Можливість багаторазової зміни ставок на послуги в межах одного договору;
 • Використання спеціальних курсів валют (фіксований курс, курс НБУ плюс заданий відсоток, валютний коридор);
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об’єктів з колірним виділенням об’єктів залежно від їх статусу та можливістю налаштування складу інформації, що виводиться (за орендарями, умовами договорів, характеристиками об’єктів тощо);
 • Перевірка зайнятості та контроль перевищення загальної площі об’єкта під час створення нового договору оренди; 
 • Можливість здавати один об’єкт в оренду декільком орендарям;
 • Групова пролонгація та розірвання договорів оренди;
 • Формування реєстру договорів оренди з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками.

Підсистема «Управління взаєморозрахунками з оренди»

 • Гнучке налаштування деталізації взаєморозрахунків з орендарями: за договорами, періодами оплати, об’єктами, послугами, рахунками на оплату;
 • Автоматичне формування рахунків на оплату та актів про надання послуг з можливістю довільного відбору за орендарями, послугами, об’єктами тощо, печатку сформованих документів та надсилання орендарам електронною поштою;
 • Розрахунок оренди за неповний період. Можливість розрахунку як за фактичною кількістю днів у зазначеному періоді, так і на підставі «середнього місяця»;
 • Розрахунок оплати за послуги, що тарифікуються з урахуванням показників лічильників, можливість розподілу показників лічильника по кільком об’єктам або орендарям;
 • Використання довільних формул для розрахунку вартості послуг змінної частини (зокрема, нарахування на основі торгового обороту орендаря за різними алгоритмами);
 • Автоматичне заповнення строків оплати на рахунках за умовами договору оренди;
 • Розрахунок оплати за телефон з урахуванням номерів, що числяться за договором контрагента;
 • Облік заставних (депозитних) платежів;
 • Аналіз затримок платежів за послугами та розрахунок суми пені за різними алгоритмами;
 • Ведення розрахунків із власниками об’єктів нерухомості за агентською схемою;
 • Звітність щодо взаєморозрахунків з орендарями з аналітикою за періодами, послугами, об’єктами оренди, рахунками на оплату та можливістю аналізу розрахунків за пенями та депозитами;
 • Можливість друку документів з оренди (рахунків, актів та рахунків-фактур) як у зведеній формі, так і з деталізацією щодо об’єктів та/або послуг;
 • Звіт про ефективність використання площ з розрахунком коефіцієнта корисного використання та величини фінансових втрат від простою об’єктів;
 • Аналіз продажів з розгорнутою деталізацією та довільним групуванням даних;
 • Планування платежів з оренди, порівняння планових та фактичних показників.

Підсистема «Управління експлуатацією об’єктів нерухомості»

 • Облік конструктивних елементів та інженерних систем об’єктів нерухомості, що підлягають технічному обслуговуванню та ремонту;
 • Планування заходів з технічного обслуговування об’єктів нерухомості (плановий та поточний ремонт, регламентні роботи тощо);
 • Оформлення та контроль заявок на обслуговування об’єктів нерухомості;
 • Зберігання кошторисів за матеріалами та роботами на проведення заходів з технічного обслуговування;
 • Облік фактичних витрат на експлуатацію;
 • Облік послуг підрядних організацій з виконання техобслуговування;
 • Ведення історії заходів з технічного обслуговування;
 • Планування витрат на експлуатацію, порівняння планових та фактичних показників.

Сервісні можливості

 • Автоматичне створення нагадувань та повідомлень за різними подіями (наприклад, нагадування про наближення дати закінчення договору оренди);
 • Версіонування (зберігання історії зміни) довідників та документів.

Залишилися питання чи хочете замовити демонстрацію програми? – залиште контактні дані і ми з Вами зв’яжемося!