Консультація аудитора

Користувачам ліцензійних програмних продуктів автоматизації бізнесу наразі доступний сервіс «Консультація аудитора» з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку.
Вартість однієї консультації 450.00 грн з ПДВ .
Для користувачів, які уклали договір ІТС ПРОФ на 12 місяців або пільговий договір ІТС ПРОФ на 12 місяців (за схемою 8+4) , в продовж терміну дії, одна консультація надається безкоштовно. Невикористана безкоштовна консультація не переноситься на наступний період.

Як замовити послугу. Інструкції.

Задати питання можливо за допомогою web-форми у Особистму кабінеті користувача на сайті “its.1c.ua”.
Вірно задане питання виключає необхідність надсилання уточнень, що прискорює процес підготовки консультації та дозволяє надати максимально точну відповідь.

Як правильно задати питання?

1. Вкажіть назву та організаційно-правову форму компанії.
2. Вкажіть реєстраційний номер програми BAS (якщо питання задасться в межах безкоштовної консультації, то на вказаний номер має бути оформлено договір ІТС ПРОФ на 12 місяців (платний або пільговий по схемі 8+4)).
3. Опишіть господарську ситуацію, котра викликала питання: сформулюйте умови, при яких вона виникла, визначте дії, котрі були виконані, вкажіть усі особливості, котрі можуть вплинути на відповідь (режим оподаткування, період здійснення операції та інше).
4. Чітко та грамотно формулюйте свої думки.
5. Кожне питання повинно бути відіслано у окремому листі. При отриманні листа, яке міститиме декілька питань, не пов’язаних між собою, буде відправлено відповідь про не прийняття до розгляду звернення, що містить декілька питань. Таким чином, необхідно визначитись з найбільш важливим питанням, та направити його аудитору.
6. По кожному питанню можливо задати не більше одного уточнюючого питання. У разі надання аудитором відповіді на уточнююче питання, консультація вважається завершеною. При виникненні додаткових питань користувачі можуть придбати (докупити) необхідну кількість консультацій аудитора.

Приймаються до розгляду питання по наступним темам:

• Бухгалтерський облік:
o Відображення у обліку конкретних господарських операцій;
o Правила заповнення бухгалтерських (у тому числі первинних) документів;
o Правила заповнення та здачі бухгалтерської звітності.
• Податковий облік:
o Визначення оподатковуваної бази з податків та зборів;
o Порядок уплати податків та зборів;
o Правила заповнення та здачі податкової звітності.
• Єдиний соціальний внесок;
• Виправлення помилок, відповідальність та санкції у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування;
• Оплата праці та трудові відносини, кадрові питання;
• Соціальне страхування;
• РРО, каса та безготівкові розрахунки;
• Бюджет;
• Зовнішньоекономічна діяльність;
• Приватне підприємництво.

Не будуть прийняті до розгляду питання:

• Котрі мають комплексний характер з необхідністю моделювання ряду ситуацій, та ті що вимагають широкого розкриття теми;
• По організації та оптимізації бізнесу;
• По оптимізації оподаткування та вибору організаційно-правової форми та режиму оподаткування;
• Пов’язані з оцінкою ризиків;
• Ті що стосуються правовідносин, котрі регулюються іноземним, регіональним та місцевим законодавством;
• Зі складання та оцінки юридично значних документів (договорів, актів, претензій, позовів, наказів, інструкцій та інше);
• По заповненню форм звітності на підставі наданих даних клієнту;
• З оцінки проведених певним образом господарських операцій;
• По ситуаціях, які вимагають детального аналізу документів суб’єктів господарювання;
• Котрі носять особистий характер та не пов’язані з діяльністю суб’єктів господарювання;
• Сформульовані некоректно (зміст питання не дозволяє відповісти на нього коректно);
• По відображенню господарських операцій у конфігураціях облікових систем.
* При надходженні в одному листі питань по веденню обліку та порядку відображення у конфігурації облікових систем BAS, відповідь буде надана тільки на питання про ведення обліку. Для уточнення порядку відображення господарської операції у типових конфігураціях облікових систем, після отримання відповіді аудитора, необхідно звернутися до Служби технічної підтримки користувачів.

Строки відповідей

Як правило, підготовка відповіді на питання займає 7 робочих днів з моменту отримання остаточно сформульованого питання.
День отримання питання та день підправки відповіді у цей термі не включається.
Звертаємо вашу увагу, що одночасно від одного користувача приймається у роботу тільки одне питання. Наступне питання користувач може надіслати після отримання відповіді на попереднє питання.

Форма відповіді

Відповіді надаються тільки на питання, які стосуються господарської діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що їх задає.
Відповідь на кожне питання надається у письмовій формі, що не передбачає розгорнутого аудиторського висновку, відображає думку фахівця та несе консультаційно-рекомендаційний характер. Рішення про застосування рекомендацій у господарській діяльності приймає безпосередньо отримувач консультації. Аудиторська компанія «НАРМС» та партнер, який надав доступ до сервісу «Консультації аудитора», не несуть юридичної та матеріальної відповідальності за результати застосування консультації у господарській діяльності користувача. Користувач, який задав питання не має права передавати отриману відповідь або любу її частину третім особам або використовувати її у своїй діяльності іншим образом, окрім вирішення ситуацій, які виникають у ході її господарської діяльності.
Відповіді направляються по електронній пошті, на адресу з якої було отримано питання.
Питання та відповіді, розглянуті у рамках сервісу «Консультації аудитора» можуть бути використані у консультаційних матеріалах без узгодження з користувачами.
Інформація по заданих питаннях (кількість та зміст) може бути передана партнеру САБ, з котрим у особи, яка задає питання, укладено договір супроводу.
Інформація надана по матеріалах сайту “https://portal.bas-soft.eu”.