отистарда

Основною діяльністю ТОВ «Отіс Тарда» є виробництво й реалізація деталей екстер’єру та інтер’єру для авто, сільгосптехніки та залізничного транспорту найвищої якості для максимального задовільнення запитів споживачів послуг у країнах СНД й інших країн світової спільноти. Листові пластики виробництва ТОВ «ОТІС ТАРДА» виробляються під торговельною маркою Tardex®.

Виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти до 3500 тон листових пластиків різного призначення.

Якість та надійність виробленої продукції забезпечуються конструкторсько-технологічним потенціалом підприємства й гарантовані системою менеджменту якості, сертифікованої за стандартом ISO 9001-2008.

Керівництвом підприємства було прийнято рішення оптимізувати систему управління підприємством, виконати реорганізацію виробництва, відділів й служб заводу. В межах цього проекту проваджена система адміністративного керування й прийнято рішення про комплексну автоматизацію підприємства з впровадженням ERP-системи, яка дозволить поєднати дані розрізненого виробничого обліку, планово-економічного відділу, відділу реалізації й даних бухгалтерського обліку.

В якості системи автоматизації вибрали “Управління виробничим підприємством для України”.

З цілю докладного вивчення особливостей виробничого та управлінського обліку, провели етап функційного моделювання, за результатами якого змогли систематизувати облікові дані підприємства та виявити проблеми, вирішення яких можливе засобами автоматизації. Було підготовлено звіт, який ліг в основу технічного проекту, визначенні його основні цілі:

 • Автоматизація обліку витрат в розрізі виробництва та замовлень покупців.
 • Визначення собівартості кожного замовлення, прогнозувати планового прибутку по замовленнях та виробництвам.

Прийняли у промислову експлуатацію наступні підсистеми:

 • Бухгалтерський та податковий облік.
 • Розрахунок регламентованої зарплати.
 • Розрахунок відрядної зарплати за нарядами.
 • Управління персоналом та кадровий облік.
 • Управління грошовими коштами.
 • Управління даними про вироби – склад виробів.
 • Управління даними про вироби – технологія виробництва.
 • Управління запасами.
 • Управління виробництвом.
 • Управління продажами.

Спеціалістами ТОВ «АБ-Центр» булу виконано первинне налаштування програми й навчання користувачів роботі з конфігурацією. Високий рівень професіоналізму спеціалістів компанії «АБ-Центр» дозволив працівникам підприємства засвоїти нову систему обліку у повному об’ємі.

У результаті виконаних робіт були вирішенні наступні завдання:

 • Дороблено довідник специфікацій продукції для опису технологічного процесу виробництва.
 • Додано облік специфікацій до договорів з покупцями, фіксування продажних цін за специфікаціям, контроль виконання специфікацій.
 • Додано довідник варіантів розкрою листів пластика, змінено завдання на виробництво для видачі завдань на розкрій листів.
 • Додано вхідний контроль якости матеріалів відділом технічного контролю.
 • Додано документ для відображення щоденних результатів роботи майстром та (або) начальником зміни.
 • Додано облік браку відділом технічного контролю.
 • Добавлено ведення мультивалютних взаєморозрахунків за договорами з контрагентами.
 • Автоматизовано нарахування доплат за роботу у нічний час по тарифним ставкам для працівників з відрядною оплатою праці.
 • Змінено механізм формування та контролю лімітів на видачу матеріалів.
 • Виконано розмежування прав доступу користувачів за допомогою механізму «Контроль доступу на рівні записів».

Основний результат, який ми очікували від реалізації проекту автоматизації — отримати систему обліку усіх стадій виробництва, облік план-фактного списання сировини та отримання відходів, облік відрядної заробітної плати – цей результат досягнено!

В процесі впровадження автоматизовано 26 робочих місць.