Курс

Управління виробництвом та ремонтами у прикладному рішенні “BAS ERP”

Увага, у перше у Дніпрі! Компанія “АБ-Центр” запрошує на сертифікований курс навчання по “BAS ERP”. Лектори – методисти САБ м.Київ.

Лектори: Шеремет Ольга Анатолівна та Рябинина Тетяна Сергіївна. м.Київ.

Ціль курсу – ознайомити слухачів з технологією управління виробництвом та організації ремонтів. Засвоєння слухачами функціоналу автоматизації цих процесів у прикладному рішенні “BAS ERP”.

Курс буде корисним для: керівників проектів, які займаються впровадженням консультантів по виробничому обліку робітників планово-диспетчерських служб та інших виробничих підрозділів кінцевих клієнтів; співробітників фірм – учасників САБ, котрі займаються впровадженням підсистеми “Управління виробництвом та організацією ремонтів” кінцевим клієнтам.

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації виробничих підприємств та знати функціонал базових підсистем “BAS ERP” (нормативно-довідкова підсистема, налаштування, матеріальний потік). На курсі буде корисним досвід роботи або впровадження прикладного рішення “Управління виробничим підприємством”.

Зміст курсу:

Перший день (Диспетчеризація графіку виробництва)

 • Знайомство учасників, визначення цілей курсу, засобів їх досягнення та регламенту роботи у продовж курсу “Концепція та функційна модель підсистеми “Управління виробництвом””. Налаштування параметрів підсистеми.
 • Нормативно-довідкова інформація: робочі центри; ресурсні специфікації та етапи виробництва; авто підбір матеріалу; планова калькуляція; дозвіл на заміну матеріалів; маршрутні карти та операції.
 • Диспетчеризація графіку виробництва: замовлення на виробництво; специфікація замовлення; черга замовлень; формування графіку виробництва; перепланування графіку виробництва; дІагностика графіку виробництва; контроль виконання графіку виробництва; корегування та перепланування графіку виробництва.

Другий день (Диспетчеризація виробництва)

 • Диспетчеризація виробництва.
 • Маршрутні листи.
 • Управління маршрутними листами з використанням моделі “Буфер – барабан – Верьовка»: робоче місце “Диспетчеризація виробництва (ББМ)”; формування розкладу робочих центрів; диспетчеризація маршрутних листів; диспетчеризація робочих центрів.
 • Управління маршрутними листами з використанням спрощеної моделі “Буфер – барабан – Верьовка”.
 • Управління маршрутними листами з використанням поопераційного планування (MES): робоче місце “Диспетчеризація виробництва (MES)”; формування розкладу робочих центрів; диспетчеризація маршрутних листів; виконання технологічних операцій за маршрутними листами; робоче місце “Маршрутні листи виробництва”.
 • Управління маршрутними листами у режимі реєстрації операцій.

Третій день (витрати та собівартість)

 • Оперативний облік у виробництві: отримання та повернення матеріалів з виробництва; випуск продукції та виконання робіт; вироблення робітників.
 • Особливості планування та оперативного обліку у виробництві: використання механізмів відокремленого забезпечення у замовленнях на виробництво та оперативному обліку у виробництві; використання серійного обліку у виробництві; використання різних схем документообігу при плануванні та управлінні виробництвом.
 • Облік виробничих операцій давальця: замовлення переробнику; передача сировини переробнику; надходження від переробника; повернення сировини від переробника; звіт переробника.
 • Облік виробничих операцій переробника: замовлення давальця; надходження сировини від давальця; передача давальцем; повернення сировини давальцем; звіт давальця.
 • Облік витрат та формування собівартості продукції: класифікація витрат (статі витрат, статі калькуляції) реєстрація та розподіл виробничих витрат.
 • Звітність.

Четвертий день (Ремонти):

 • Концепція та функціональна модель підсистеми “Управління ремонтами”.
 • Нормативно-довідкова інформація: класи та підкласи; види ремонтів; об’єкти експлуатації; вузли об’єктів експлуатації; види дефектів.
 • Облік показників експлуатації: облік наробок; реєстрація дефектів.
 • Управління ремонтною діяльністю: замовлення на ремонт; планування ремонтних робіт.
 • Звітність.
 • Підведення висновків курсу.

На курсі передбачено практика рішення слухачами навчального задання під наглядом викладача.

тривалість курсу: 32 академічних години у продовж чотирьох днів з 10:00 до 18:00.

Вартість 5 880,00 гривень (без ПДВ).

Демонстрація продукту

Подати заявку

Залишилися питання?

Зв'яжіться з нами