Відкрито набір на курси “Ведення обліку у прикладному рішенні “Управління виробничим підприємство”.

Відкрито набір на індивідуальне та корпоративне навчання.

Можливий формат очного або дистанційного навчання.

Місце проведення: навчальний клас ТОВ «АБ-Центр», вул. Вознесенська, буд.50,

Ціль курсу:

Ціллю курсу є всестороннє вивчення функціонала конфігурації “Управління виробничим підприємством для України” (УПП) у частині архітектури конфігурації, методики використання, а також взаємозв’язок підсистем типового рішення між собою.

У рамках практичних кейсів надати цілісне та вірне розуміння базових принципів та особливостей використання програми як інструменту рішення задач.

Велика увага на курсі приділяється методиці використання виробничого функціоналу УПП, обліку витрат, випуску продукції, виробничому процесу та аналізу результатів виробництва, а також аналізу структури об’єктів, які реалізують цей функціонал.

Формат курсу:

Аудиторне заняття, яке включає лекційну та практичну частини. У лекційну частину входить вивчення методики використання виробничого функціоналу УПП, аналіз структури об’єктів обліку, розбір практичних прикладів особливостей застосування функціоналу. У практичну частину – відпрацювання практичних навичок застосування інструментів УПП, консультації учасників курсу.

Тривалість та графік курсу:

Курс включає у себе 45 годин занять (рекомендований графік навчання 2 дня у тиждень по 4 години на день).

Тривалість курсу — 45 годин.

Час: вівторок, четвер з 14:00 до 18:00.

Ціна: 7 300,00 гривень.

Викладачі сертифіковані спеціалісти-практики с багаторічним опитом роботи з впровадження УПП.

Після навчання слухачам видається «Свідоцтво про проходження курсу навчання».

Зміст курсу:

1 Концепція прикладного рішення УПП.
Основні підсистеми. Види обліку. Настройки системи та параметрів обліку. Настройки користувачів. Принципи управлінського та регламентованого обліку. Інструменти для реєстрації даних та їх аналізу.
Настройки облікової політики.
Облік первинних операцій.
4
2 Облік взаєморозрахунків з контрагентами. Облік договорів. Додаткові умови за договорами. Нормативно-довідкова інформація підсистеми. Взаєморозрахунки по замовленням. Відображення господарських операцій, які змінюють взаєморозрахунки з контрагентами. Взаєморозрахунки з контрагентами у іноземній валюті. Звітність підсистеми. 4
3 Облік запасів. Концепція підсистеми. Нормативно-довідкова інформація. Принципи обліку ТМЦ та роботи з «товарними» документами. Ціноутворення. Закупка товарно-матеріальних цінностей. Складський облік товарно-матеріальних цінностей. Реалізація товарно-матеріальних цінностей. Звітність підсистеми: Звіти з продажів, Валовий прибуток, Облік по менеджерам. 4
4 Облік грошових коштів. Концепція підсистеми. Нормативно-довідкова підсистема. Механізми обліку. Облік безготівкових грошових коштів та готівкових грошових коштів. Облік операцій у іноземній валюті. Планування безготівкових та готівкових коштів. Заявки на витрати ДС. Статі БРГК. Звітність підсистеми. 4
5 Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами. Принципи обліку. Відображення господарських операцій з підзвітними особами. Необоротні активи та малоцінні предмети, що швидко зношуються. Підсистема «Основні засоби». Модернізація ОС. Підсистема «Малоцінні активи». Підсистема «Нематеріальні активи». 4
6 Кадровий облік. Настройка облікової політики по персоналу. Заповнення основних довідників. Документи кадрового обліку. 4
7 Облік заробітної плати. Настройка параметрів розрахунку зарплати. Документи відхилень. Нарахування та виплата зарплати. 4
8 Облік витрат. Структура виробничих витрат. Аналітика обліку витрат. Облік витрат у розрізі замовлень. Облік витрат різних видів матеріальних та нематеріальних, прямих та непрямих. Настройка способів розподілу витрат. Корегування аналітики обліку витрат. Прямі витрати на випуск. 4
9 Виробничі специфікації. Технологічні карти. Облік випуску продукції, напівфабрикатів, послуг. Реалізація виробничих послуг. Давальницьке виробництво. Аналіз випуску. 4
10 Розрахунок собівартості як етап закриття місяця. Способи та основні етапи розрахунку. Аналіз витрат, основні поняття та призначення. Пошук помилок при розподіленні витрат.
Процедури закриття періоду.
4
11 Системи планування, бюджетування. Трансформація даних для МСФЗ. 4

Примітка: можливе корпоративне навчання та узгодження графіку навчання з кожною окремою групою слухачів.

Подати заявку:
  Відгуки учасників:

  20180717_101121

  20180717_101131

  20180717_10114220180717_101150

  ScanImage199

  ScanImage202

  ScanImage201ScanImage198

  ScanImage200