Прикладне рішення “Зарплата і Управління персоналом (ЗУП)” можливо придбати у двох релізах, які відрізняються функціональними можливостями:

Базова версія має деякі обмеження в порівнянні з описаними нижче можливостями версії ПРОФ.

Основні можливості

Програмне забезпечення є набір ефективних інструментів, які дозволяють реалізувати кадрову політику організації, а також автоматизувати більшість процесів цілого ряду служб організації: від відділу управління персоналом до співробітників бухгалтерського відділу. Це можливість:

 • Планувати потрібність у кадрах.
 • Комплектувати підприємство робітниками.
 • Керувати компетенціями та атестовувати співробітників.
 • Керувати навчанням персоналу.
 • Керувати матеріальною мотивацією кадрів.
 • Планувати зайнятість персоналу (тайм-менеджмент).
 • Вести облік кадрів та аналізувати їх склад.
 • Контролювати трудові взаємовідносини.
 • Виконувати розрахунок зарплати робітників.
 • Керувати розрахунками з співробітниками.
 • Вести підрахунок податків та внесків з ФОП відповідно законодавчого регламенту.
 • Переглядати нарахування зарплати та податків у розрізі витрат організації.

Пильну увагу в конфігурації приділено автоматизації процесів в роботі менеджера по кадрам. Так, конфігурація містить інструменти, які дають можливість вирішувати задачі, які входять в обов’язки менеджерів по кадрам, а також керівників усіх можливих рівнів:

 • Набору робітників, які дають можливість провести усю процедуру кадрового підбору, навіть такі його стадії, як автоматизація листування за допомогою електронної пошти з претендентами.
 • По плануванню відпусток.
 • Керування компетенціями та проведення атестаційних заходів.
 • Керування навчанням кадрів.
 • Інструмент для розробки методів мотивації робітників.
Облік діяльності цілого ряду організацій

Використовуючи програму, можливо керувати кадрами й вести облік цілого ряду організацій: як фізичних осіб, які займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю, так і юридичних осіб.

Прикладне рішення може використовуватись в холдингових структурах, котрі складаються з цілого ряду організацій, оформлених як юридичні особи, або є фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю. Паралельно можуть здійснюватись два типа обліку: управлінський та регламентований. Перший стосується організації в цілому, а другий – кожне окреме підприємству.

Планування потреби у робітниках

Планування необхідності у кадрах виконується у кадровому плані. Відомості для цих цілей надходять від виробничих структур. Кадровий план дає можливість планувати посадовий склад та організаційну структуру підприємства, зміни в них, витрати у ФОП. Завдяки звітам по кадровому плану існує можливість отримання оцінки ефективності діяльності по комплектації кадрами, дані про число вакансій.

Кадровое планирование

Автоматизація підбору робітників

Інструментарій для підбору робітників використовується для створення документації та автоматизації підбору та оцінки претендентів. Дозволяє організувати зберігання особистих даних про претендентах, зберігати дані, які надходять при роботі з претендентами, підготовку співбесіди з претендентами та внесення рішень аж до факту прийому на роботу. Основне призначення підсистеми – створення автоматизованого місця для управителя по кадрам, яке дозволяє провести всі стадії комплектації кадрами.

Керування навчанням

Інструмент дає можливість виконувати планування у питаннях навчання кадрів й контролювати його ефективність.

Керування компетенціями

Підсистема управління компетенціями виконує оцінку робітників, контролюючи результати й саму оцінку. Ґрунтуючись на цих даних приймаються необхідні рішення: прийом на роботу, зміна рівня оплати, звільнення.

Керування матеріальною мотивацією

Програма дає можливість вести розробку та застосовувати схеми матеріальної мотивації з використанням різноманітних показників ефективності робітників та організації в цілому. Створення схеми відбувається з використанням довільного числа типів нарахувань, з можливістю конструювання особливого алгоритму розрахунку нарахувань.

Тайм-менеджмент

Підготовка до проведення заходів відбувається за допомогою даних про використання аудиторій для їх проведення.

Чергові відпустки плануються у відповідності з планом проведення важливих заходів у організації на рік уперед та розклад зайнятості у них персоналу, з урахуванням побажань робітників та їх керівництва. За допомогою застосунку створюється графік відпусток, який затверджується через модуль затвердження рішень.

Облік та аналіз складу персоналу

У програмі зберігаються дані особистого або службового характеру: відомості про підрозділи, посади та інше. Виконується реєстрація руху робітника: прийом на роботу, відпустка та інше.

З цілю проведення аналізу, виходячи з накопичених відомостей, формуються різні звіти, у числі яких кадрові списки, рух кадрів, статистичні дані.

У програмі передбачена можливість обліку військовозобов’язаних відповідно законодавству. Формуються дані для передачі їх у військові облікові столи.

ЗУП Кадровий облік

Трудові взаємовідносини, діловодство

За допомогою підсистеми можливо створити штатний розклад з вказанням необхідних тарифних ставок, потрібної кількості надбавок, різноманітних додаткових відомостей о кадрах. Використовуючи дані штатного розкладу, програма створює потрібний звіт.

У прикладному рішенні повністю автоматизовано формування документів з можливістю заповнення стандартних друкованих форм. Використовуючи кадрові дані, відбувається формування форми П-2 «Особиста картка». Також формуються накази про відпустки, відповідно затвердженого графіку відпусток.

У програму вносяться дані про планові відрядження з подальшою підготовкою наказів про відрядження робітників, супровідні документи.

Розрахунок та облік зарплати

Розрахунок та облік зарплати відбувається у автоматичному режимі, тим самим спустошувачі діяльності менеджерів по кадрам й бухгалтерів, які займаються розрахунком зарплати.

 • Створення мотиваційних схем для робітників.
 • Облік результатів діяльності організації.
 • Розрахунок різних нарахувань у автоматичному режимі.
 • Гнучке налаштування використовуваних нарахувань та утримань.

За допомогою програмного забезпечення можливо вести облік взаєморозрахунків з робітниками, розходів на оплату праці, як складових собівартості продукції або послуг. Усі процеси розрахунку з робітниками автоматизовані: від занесення даних щодо вироблення до створення документів для видачі зарплати, а також звітів в держінспекції.

Програма працює з усіма формами оплати праці, які використовуються у господарчих організаціях: погодинна та відрядна, а також їх різноманітні варіації.

Реалізована гнучка система підрахунку використання робочого часу, що дає можливість описувати різні графіки роботи й вносити зміни у стандартному режимі роботи. Надається можливість занесення даних табелів обліку робочого часу у якості первинної документації, яка у подальшому буде використовувано при нарахуванні окладу.

Програмний комплекс успішно використовується у організаціях з великою кількістю робітників, оскільки усі основні документи для розрахунку зарплати мають засоби автозаповнення та розрахунку.

Програма готує усі стандартні форми з обліку праці й окладу, інші звіти, які дають можливість отримати відомості за любий період:

 • Розрахункові листки.
 • Платіжні відомості та інше.

Підсумки розрахунків можуть відображатися у вигляді аналітичних звітів, графіків та діаграм.

Розрахунок податків відповідно до регламенту

Програма розраховує податки с ФОП: податок на дохід фізичної особи, внески до фонду соціального страхування, передбачені законом.

Відображення сум зарплат та податків у витратах організації налаштовується довільним образом, з можливістю створення аналітичного звіту.

Регламентована звітність

За результатами обліку доходів, сум нарахованих податків та внесків формується регламентована звітність по ПДФО, по ЄСВ, звітність у ФСС, звітність у органи статистики.Рег отчеты

Прикладне рішення інтегровано з сервісом здачі електронної звітності “Fredo Звіт” (СЕЗ). Сервіс СЕЗ надає можливість безпосередньо із даних інформаційної бази “Зарплата та управління персоналом”:

 • Сформувати регламентовану звітність (звітність по ПДФО, по ЄСВ, звітність у ФСС, звітність у органи статистики, інші звіти заповнюються по даним інформаційної бази).
 • Перевірити заповнення (за допомогою вбудованої камеральної перевіркою) та роздрукувати документи.
 • Зашифрувати та підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП).
 • Відправити звіти у контролюючи органи та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням.
 • Зберегти на електронних носіях;
 • Отримати розшифрування показників звітів СЕЗ у інформаційній базі.

Користувачі можуть самостійно обрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс СЕЗ.

Тісна інтеграція сервісу СЕЗ з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримати розшифровки сум показників звітів сервісу СЕЗ у програмі.

Сервісні можливості

Зарплата та управління персоналом також включає наступні сервісні можливості:

 • Робота з розподіленими інформаційними базами (тільки у версії ПРОФ).
 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по всіх об’єктах конфігурації (документам, довідникам та інше). Пошук виконується з урахуванням морфології.
 • Завантаження курсу валют з Інтернету.
 • Підготовка листа до відділу технічної підтримки.
 • Вбудований поштовий клієнт.
 • Автоматична перевірка та установка оновлень “Зарплата та управління персоналом” через Інтернет.
 • Механізм задач користувача. Задачі користувача можуть створюватися автоматично регламентним завданням.

Для забезпечення додаткових можливостей аналізу усіх даних, що є в інформаційній базі та входять до складу прикладного рішення, додано універсальні звіти, які дозволяють вивести у вигляді таблиці або діаграми наповнення любого довідника, дані документів й інші дані.

Для прискорення вводу інформації про нового робітника існує “Помічник створення робітників та прийняття на роботу”. Помічник допомагає швидко налаштувати усі необхідні дані про фізичну особу, наприклад: тип договору (трудовий, ДПГ, тільки управлінський), дані про трудовий договір та місце і умови роботи, оклад та інші нарахування. При необхідності можливо відразу оформити наказ про прийом на роботу.

Інтерфейс прикладного рішення включає кілька інтерфейсів по ролях користувачів та робочий стіл з закладками по ділянках роботи. “Робочий стіл” допомагає початківцям засвоїти програму бистріше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні задачі. Використання робочого столу визначається налаштуваннями користувача “Відкривати під час запуску робочий стіл” та “Використовувати управлінський режим робочого столу”. Наприклад, вкладка “Розрахунок зарплати” робочого столу виглядає так:

вкладка Расчет зарплаты рабочего стола

Для спрощення початку роботи з прикладним рішенням у комплект поставки включений стартовий помічник. Стартовий помічник автоматизує:

 • Створення користувача.
 • Перенесення даних.
 • Налаштування організації;
 • Заповнення виробничого календаря й шаблонних графіків роботи персоналу.

Подать заявку на демонстрацію програми