Автоматизація регламентованого зарплатного та кадрового контуру у компанії ТОВ “ЮМ-Ватутіно” за допомогою ПП “Управління сільськогосподарським підприємством для України”.

Підприємство замовника, «ЮМ-Ватутіно» на ринку України з 2002 року. Основне направлення компанії – виробництво продуктів рослинництва й тваринництва.
У зв’язку з ростом компанії, програмний продукт «Бухгалтерський облік для сільськогосподарських організацій України», який використовувався раніше на підприємстві, перестав відповідати законодавчим нормам чинного законодавства, а також функціоналу програми вже не вистачало для ведення повноцінного обліку, Замовником було прийнято рішення перейти на нову, сучасну систему автоматизації.
Після ряду зустрічей та консультацій зі спеціалістами компанії АБ-Центр, були сформульовані основні цілі створення системи автоматизації й управління:
• Повна автоматизація управлінського обліку, бухгалтерського та податкового обліку.
• Усунення дублювання та неузгодженості інформації.
• Поєднання потоків даних в єдинником інформаційному просторі.
• Підвищення швидкості та ефективності роботи відділів та підприємства загалом.
• Виключити повторний ввід даних.
• Максимально виключити ведення документації у бумажному вигляді.

У результаті передпроектного обстеження нами були запропоновано, а Замовником вибрано у якості основного продукту впровадження “Управління сільськогосподарським підприємством для України”. Основним критерієм при виборі програмного продукту стало бажання керівництва компанії Замовника у подальшій автоматизації бізнесу у розрізі регламентованого та оперативного обліку.
У якості першого етапу впровадження була вибрана підсистема регламентованого обліку зарплати та кадрів. Надалі також були запущені й решта підсистем: облік запасів, закупки, продажі, облік виробництва, облік ВРС, рослинництво.
У процесі автоматизації були виконані наступні роботи:

1. Установка ПО.
2. Початкові налаштування типової бази.
3. Завантаження НДІ з зовнішніх систем.
4. Навчання користувачів.
5. Атестація за результатами навчання.
6. Виконано розрахунок собівартості продукції за рік.
7. Здана податкова звітність за податковий рік.
8. Система передана Замовнику ц промислову експлуатацію (10 робочих місць).

В процесі впровадження “Управління сільськогосподарським підприємством для України” Замовником було прийнято рішення максимально використовувати типовий функціонал підсистеми “Зарплата та кадри”, тому були виконані незначні доопрацювання, а саме:
– Зміна довідника “Технологічні операції”.
– Зміна документу “Відрядний наряд”.

У межах етапу вводу у експлуатацію було підключено до системи 10 робочих місць.

На момент прийняття системи у промислову експлуатацію кадровий облік та розрахунок зарплати були повністю автоматизовані. Завдяки автоматизації кадрового та зарплатного контурів були вирішені наступні питання:
– Кадрове діловодство ведеться відповідно до чинного законодавства.
– Реалізовано облік залишків відпусток.
– Відділ розрахунку заробітної плати, використовуючи функціональні можливості системи, виконую розрахунок оплати за відпрацьований час, розрахунок надбавок та доплат, розрахунок по середній (для відпусток, лікарняних, відряджень тощо).
– Дані по нарахуванням відображаються у бухгалтерському обліку, не вимагаючи введення даних вручну, як це було раніше.
– Формується регламентована звітність з обліку кадрів та заробітної плати.

В поточний момент співпраця продовжується по Договору ІТС.