Оглядовий курс “Перше знайомство BAS ERP”

Слухачі отримають базові знання з архітектури типової конфігурації “BAS ERP”, взаємодії підсистем обліку, існуючим методикам рішення прикладних задач різних областях діяльності.

Проведення курсу у форматі очного або дистанційного навчання.

Індивідуальні або корпоративні заняття.

Ціль курсу

Знайомство з концепцією прикладного рішення “BAS ERP”.

Слухачі отримають базові знання з архітектури типової конфігурації “BAS ERP”, взаємодії підсистем обліку, існуючу методику рішення прикладних задач у різних областях діяльності. Практичні заняття дозволять кожному слухачу ознайомитись з принципами роботи, основним функціональним, технологічним та сервісним новаціям ERP-систем.

В результаті у слухача сформується цілісне та вірне поняття базових принципів й особливостей використання систем “BAS ERP” як інструменту управління бізнесом.

Формат курсу:

Аудиторні заняття, які включають лекційну й практичну частини. У лекційну частину входить вивчення методики використання виробничого контуру “BAS ERP”, аналіз структури
об’єктів обліку, розбір практичних прикладів, особливостей застосування функціоналу.

Тривалість й графік курсу:

Курс включає у себе 10 занять.

Тривалість курсу — 40 годин.

Ціна: 7 300,00 грн.

Заняття № 1.
Настройка параметрів системи та розділів обліку. Облікова політика організацій. Загальна нормативно-довідкова інформація: підрозділи, склади, постачальники, покупці, номенклатура, види номенклатури, характеристики, додаткові реквізити.
Заняття № 2.
Внесення початкових залишків. Закупка товарів: умови закупівель, реєстрація цін постачальників, формування замовлень постачальнику, відображення надходжень товарів, фіксація розбіжностей при надходженні товару. Оформлення ВМД, додаткових витрат.
Заняття № 3.
Склад та доставка. Управління доставкою, ордерний склад, адресне зберігання. Прибуткові та видаткові складські ордери, автоматичне розміщення на адресному складі. Заявки на переміщення та внутрішнє використання. Внутрішній товарообіг. Звірка та корегування залишків товарів по складах (інвентаризація, надлишки та недоліки).
Заняття № 4.
Управління торгівлею: умови продажу, правила оплати, настройка правил ціноутворення та призначення цін номенклатури, призначення знижок/націнок. Продаж товарів: угоди з клієнтами, комерційні пропозиції, формування та забезпечення замовлень клієнтів, відображення операцій реалізації. Результати діяльності підприємства: продажі між своїми підприємствами, розрахунок собівартості товарів.
Заняття № 5.
Управління грошовими коштами: Статі РГК, ліміти ГК. Заявки на витрати ГК. Платіжний календар. Кредитні та депозитні договори, графіки оплат та погашення кредитів. Готівкові та безготівкові платежі. Покупка/продаж валюти, Авансові звіти, Витрати касовим методом. Витрати майбутніх періодів, інші доходи та витрати підприємства, процедура закриття місяця, управлінський баланс та фінансовий результат діяльності.
Заняття № 6-7.
Кадровий облік та розрахунок заробітної плати. Штатний розклад, кадровий документооборот. Настройка нарахувань, утримань, графіків роботи, відображення у регламентованому обліку. Табель обліку робочого часу, відхилення (лікарняні, відпускні та інше). Нарахування понаднормових, авансу, виплата зарплати по зарплатним проектам.
Заняття № 8-9.
Виробництво. Основні поняття та довідники, настройка розділу. Призначення та створення робочих центрів, ресурсні специфікації, Замовлення на виробництво. Міжцехове та внутрішньоцехове планування. Диспетчеризація робочих центрів. Відображення факту виробничих операцій. Давальницька схема. Необоротні активи. Основні засоби та об’єкти будівництва, нематеріальні активи. Управління ремонтами.
Заняття № 10.
Бюджетування та Планування. Планування продажів та закупівель, Плани виробництва, збірки/розбір, сценарії планування, джерела даних. Види та показники бюджетів, бюджетні моделі, правила отримання фактичних даних, Звітність. Прогнозний баланс. Доходи та витрати за напрямками діяльності. Регламентований облік. облік ПДВ. Виписка податкових накладних. Міжнародний фінансовій облік. Методи трансляції даних та паралельного обліку.

Демонстрація продукту

Подати заявку

Залишилися питання?

Зв'яжіться з нами