BAS АГРО. Комплексне управління підприємством

Рішення являється комплексним інструментом, що охоплює основні контури управління та обліку, зокрема планування, оперативний контроль виконання робіт, стан активів, матеріальних та фінансових ресурсів, аналіз діяльності. Програма дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності середніх та великих аграрних підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом, зберіганням, доробкою та переробкою (з урахуванням кількісних та якісних показників) і реалізацією сільськогосподарської продукції.

Прикладне рішення “BAS АГРО. Комплексне управління підприємством” розроблено на базі типового рішення “BAS Комплексне управління підприємством” і містить всю функціональність цього продукту . До базової функціональності типового рішення додано підсистеми, що призначені для автоматизації діяльності сільськогосподарських підприємств. Підсистеми об’єднані в модулі.

Модуль “Рослинництво” містить в собі підсистеми “Техніко-економічне планування”, “Структуру посівних площ” які дозволяють планувати собівартість майбутнього врожаю, описувати структуру полів, відображати факт виконання робіт на полях (посів, збір врожаю, загибель). Для розподілу загальновиробничих витрат додано метод розподілу “Згідно посівних площ”. Повноцінно вести облік орендованих земель дозволить підсистема “Оренда землі”. На підставі сформованих документів підсистеми формується звітність сільськогосподарських підприємств, така як “Декларація платника єдиного податку 4 групи”. Крім цього суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору утримані з пайовиків будуть відображені в Об’єднаній звітності.

В програму додано наступні можливості:

 • Облік витрат у розрізі: рік врожаю, культура
 • Можливість описувати структури полів та їх характеристики
 • Здійснення розподілу посівних площ (можливість використовувати оптимальний розподіл за сівозмінами)
 • Використання лімітно-забірних карт (списання насіння, списання ЗЗР)
 • Можливість відображення загибелі (в т.ч. перенесення затрат як частково, так і повністю)
 • Відображення операцій по збору врожаю (враховуючи звільнення площі по полях)
 • Аналіз зайнятості посівних площ
 • Аналіз витрат по полях

Функціональні можливості продукту дозволяють автоматизувати облік орендованих земельних ділянок та взаєморозрахунки з орендної плати:

 • Деталізований облік договорів про паї з фізичними та юридичними особами за територіальною належністю, даними про державну реєстрацію і видами земель
 • Нарахування орендної плати за паями й розрахунок податків і утримань
 • Відображення взаєморозрахунків з пайовиками грошовими та негрошовими засобами
 • Отримання даних про стан підписання договорів
 • План-фактний аналіз нарахувань орендної плати за паями в розрізі договорів

Всі операції виконуються в спеціалізованих робочих столах.

Підсистема планування базується на простих та зрозумілих принципах побудови технології, технологічної карти та планової калькуляції.

У користувача є можливість формувати необмежену кількість технологій по різних комбінаціях культури попередника і поточної культури, та використовувати їх для формування технологічних карт уже по відповідних полях, роках врожаю. Технологічна карта акумулює потреби в роботах, матеріалах та визначає плановий випуск продукції.

Для визначення планової вартості витрат по культурі, користувачу необхідно сформувати планову калькуляцію, яка вже містить сумовий вираз визначених витрат згідно технологічних карток. В плановій калькуляції можна вказати прямі та постатейні витрати.

Основна мета – отримання план-фактної звітності досягається методом використання даних затверджених планових калькуляцій та даних про фактичні витрати на вирощування тієї чи іншої культури на конкретному полі, визначеного року врожаю.

Для централізованого управління розроблено робочий стіл в якому користувач може додавати, видаляти, змінювати, технологічні картки по визначеній структурі посівних площ.

Також цей модуль надає доступ до підсистеми “Управління автотранспортом”, в якій є можливість вести облік автотранспорту підприємства, його обслуговування, а також планувати зайнятість техніки.

Модуль “Тваринництво” представлено підсистемою “Тваринництво ВРХ” яка дозволяє вести облік та рух тварин, надої молока та використання кормів.

Підсистема містить основні блоки:

 • облік та рух тварин
 • облік кормів
 • облік молока

В системі є можливість контролювати різноманітні показники, зокрема, норми годування, жирність молока, вміст білка в молоці та ін.

Функціональність блоку “догляд за тваринами” дає можливість фіксувати дані про здійснення ветеринарних заходів, описувати схеми лікування для груп тварин, акумулювати дані про фізіологічний стан тварин.

Щодо особливостей відображення “руху тварин” на фермі, в системі передбачені наступні можливості: фіксація надходжень біологічних активів (БА), переведення БА, зважування БА, відображення операції з оприбуткування приплоду, відображення забою БА, падіжу тварин на фермі. Є можливість відобразити операції з реалізації БА, повернення від покупця, повернення постачальнику придбаних БА.

На основі внесених даних про поголів’я, сформованих раціонів, розрахунку кормоднів в системі є можливість оцінити загальну потребу в кормах. За необхідності можна зафіксувати бажану рецептуру комбікорму.

Також цей модуль надає доступ до підсистеми “Управління автотранспортом”, в якій є можливість вести облік автотранспорту підприємства, його обслуговування, а також планувати зайнятість техніки.

Модуль “Елеватор” допомагає автоматизувати всі операції по руху зерна: приймання, очищення, сушіння, переоформлення, переміщення, переробка, підробіток і вивіз. Розрахувати вартість послуг елеватора з навантаження і розвантаження зерна, доведення до базисних кондицій, зберігання, зважування, визначення якості.

Підсистема дозволяє автоматизувати кількісно-якісний облік зерна на підприємстві.

Розроблено робочі місця вагової, лабораторії, бухгалтера по зерну та розрахунків з клієнтами.

Основними завданнями вагаря, що автоматизовані, є:

 • Контроль зважування автомобілів на автомобільних вагах
 • Оформлення первинних документів за фактом проходження автотранспортом вагової
 • Ведення журналу реєстрації зважувань за певною формою

Автоматизовані такі ділянки роботи лабораторії:

 • Визначення якісних характеристик зерна і готової продукції з оформленням документа “Лабораторний аналіз”
 • Ведення журналів лабораторних аналізів
 • Введення документів кількісно-якісного перетворення зерна

Управління відносинами з власниками зерна:

 • Облік договорів на постачання сировини, надання послуг елеватором та реалізація продукції
 • Автоматичний розрахунок послуг елеватора (приймання, сушіння, підробка, зберігання, переоформлення, відвантаження)
 • Оформлення актів-розрахунків по зерну з контрагентами
 • Оформлення наказів на відвантаження та облік продукції

Також цей модуль надає доступ до підсистеми “Управління автотранспортом”, в якій є можливість вести облік автотранспорту підприємства, його обслуговування, а також планувати зайнятість техніки.

Підсистема “Управління автотранспортом” забезпечує оперативний облік транспортних засобів та їх робіт і доступна у модулях: Рослинництво, Тваринництво, Елеватор.

Документи підсистеми призначені для реєстрації операцій з транспортними засобами – прийняття до обліку, заправка, виконання робіт:

 • Облік робіт авто- та сільськогосподарського транспорту
 • Основні розрізи обліку транспортних засобів: модель, вид, підвид транспорту
 • Можливість обліку паливно-мастильних матеріалів, шин, акумуляторних батарей
 • Робота з заявками на транспортний засіб
 • Формування нарядів на роботи
 • Облік шляхових листів
 • Розрахунок заробітної плати водіїв
 • Розрахунок фактичної собівартості виконаних робіт транспортним засобом

Демонстрація продукту

Подати заявку

Залишилися питання?

Зв'яжіться з нами