the issue

Курс-практикум розраховано на керівників, фінансових директорів, головних бухгалтерів, які володіють знаннями у предметній області обліку та плануванню торговельних операцій, організації документообігу господарської діяльності підприємства.

Кожне заняття передбачає 1,5 години теорії з використанням мультимедійного проектора та 1,5 години практики для рішення скрізної задачі за обладнаним робочим місцем.

Місце проведення: навчальний клас “АБ-Центру” , вул. Вознесенська, буд.50

Дата початку курсу: (по факту формування групи)

Графік: середа, п’ятниця з 9:30 до 12:30 (у графіку можливі зміни).

Тривалість курсу — 27 годин.

Ціна: 4 000,00 гривень (без ПДВ).

Викладачі – сертифіковані спеціалісти-практики з багаторічним досвідом роботи.

Після навчання слухачу видається «Свідоцтво про проходження курсу навчання».

Зміст курс

1

Принципи ведення управлінського обліку.

Концепція системи. Початкове налаштування облікових механізмів програми. Нормативно-довідкова інформація (Номенклатура, серії та характеристики номенклатури, контрагенти, договори контрагентів).

2

Ціноутворення. Ціни підприємства, ціни постачальників та контрагентів. Принципи розрахунку та фіксація цін.

Прайс-лист. Знижки, націнки. Види знижок та порядок розрахунку. Аналіз цін.

3-4 Облік запасів. Принципи обліку товарно-матеріальних цінностей. Загальні механізми товарних документів, додаткові можливості обробки табличних частин. Закупка товарно-матеріальних цінностей. Надходження дод.витрат. Продаж товарно-матеріальних цінностей. Ордерна схема надходження та вибуття. Складський облік.
5 Управління товарними замовленнями. Концепція підсистеми. Поняття оперативності
обліку. Внутрішні замовлення, замовлення постачальникам, замовлення покупців. Корегування замовлень. Резервування та розміщення товарів, закриття замовлень. Звітність підсистеми.
6 Облік грошових коштів. Концепція підсистеми. Облік грошових безготівкових коштів. Використання механізму проведення платіжних документів у два етапи для коректного відображення та оперативного планування платежів. Облік руху готівкових грошових коштів. Звітність підсистеми. Оперативне планування руху грошових коштів. Використання системи планування грошових коштів для цілей управління фінансовими потоками. Планування надходження грошових коштів. Планування витрат грошових коштів. Забезпечення заявок. Платіжний календар, резерви грошових коштів. Звітність підсистеми.
7 Управління відносинами з покупцями та постачальниками. Сегментування покупців за допомогою “АВС та XYZ” – аналізу. Управління контактами – зберігання різних видів інформації. Управління відносинами з покупцями – документи «Подія», механізм нагадувань, Менеджер контактів.
8

Об’ємне планування продажів та закупівель. Планування продажів та закупівель. Основні елементи підсистеми – небокрай та періодичність планування. Обробка “Помічник планування”. Формування планів. Звітність системи.

Об’ємно-календарне планування закупівель. Основні принципи. Формування потреби у товарах. Задовільнення потреб. Планування закупівель по “точці замовлення”.

9

Облік доходів та витрат. Принципи обліку доходів та витрат. Вплив характеру витрат на облік. Звітність по витратах.

Облік виробничої діяльності. Принцип накопичення витрат. Відображення господарських операцій з обліку виробничої діяльності у управлінському обліку. Звітність підсистеми – Калькуляція, собівартість та інші.

Аналіз господарської діяльності підприємства. Аналітична звітність по закупках та продажах. Звіти “Продажі”, “Валовий прибуток”.

Реєстрація на курс:
  IMG_20190426_121654

  Відгуки слухачів курсу:

  ScanImage391 ScanImage393

  Отзыв_5

  Отзыв_4

  Отзыв_1

  Отзыв_2

  Отзыв_3

  Отзыв_Чигирик

  Отзыв_Ботвиник