коминмет

Задача:

Завод «Комінмет» розвивався а також змінювались законодавчі норми, що регламентують процес розрахунку заробітної плати. Існуюча система обліку не справлялась з вимогами. Появилась потреба у новій сучасній системі кадрового обліку та розрахунку заробітної плати, яка би дозволила би підвищити швидкість розрахунку та зменшити кількість помилок при такому розрахунку.

Характеристики проекту:

Сфера Виробництво зварних труб та товарів народного споживання
Кількість працівників 1200
Тривалість проекту 4 місяці
Основний продукт Управління виробничім підприємством (УВП)

О клієнті:

Завод «Комінмет» – підприємство, яке має багаторічну історію та опит роботи. Основним продуктом виробництва є зварні сталеві труби. Допоміжне виробництво виготовляє товари народного споживання.

Які задачі стояли при впроваджені

На момент звернення до нас у компанії Замовника використовувалось більше 300 видів розрахунків. Багато даних, необхідних для розрахунку заробітної плати враховувались та зберігались лише на паперових носіях. Безпосередній розрахунок виконувався у програмному забезпечені, написаному під DOS штатними робітниками відділу автоматизації Замовника. Швидкість вводу даних в таке ПЗ, якість їх контролю й коректність результатів розрахунку не задовольняло вимогам бізнесу.

Для розробки проекту впровадження потребувалось проведення консалтингу процесів кадрового обліку, обліку відрядної роботи робітників, а також суміжних з ними бізнес-процесів.

Зі сторони Замовника були заявлені такі вимоги:

  • Організація обліку інформації на місцях її виникнення.
  • Розробка зустрічних перевірок інформації, що вноситься різними службами.
  • Підвищення швидкості розрахунку заробітної плати.
  • Мінімізація ручної праці при обліку та розрахунку заробітної плати.

Результат:

В процесі проекту впровадження були виконані наступні роботи:

  • Проведено аналіз використовуваних видів розрахунку. Скорочення цього переліку з 300 до 30 унікальних видів розрахунку. Т.я. багато видів розрахунків повторяли один одного або не використовувались зовсім.
  • Були розроблені підсистеми обліку робочої діяльності робітників Замовника безпосередньо на робочих місцях, у цехах. Зокрема, було створено механізм з обліку роботи робітників на зварювальних комбайнах з обліком розташування кожного робітника по робочих постах, класу кожного робітника та класності виконуємих кожним з них робіт.

Завдяки щільної та продуктивної праці спеціалістів нашої компанії, а також робітників розрахункового відділу, кадрової служби та відділу ОПТЗ Замовника, нам удалось створити систему, яка задовольняє вимогам Замовника.

У результаті такого впровадження реєстрація первинної інформації відбувалась на місцях (у цехах та підрозділах), облік робочого часу звірявся з даними пропускної системи, дані, що вносяться кожною службовою звірялись з кадровими даними.

Швидкість розрахунку заробітної плати підвісились з 4 днів до 6 годин.

Розрахувати вартість впровадження: