Курс

Курс: “Контур управлінського обліку витрат та формування фінансового результату у прикладному рішенні BAS ERP”. Відкрито попередній запис.

Тільки корпоративний формат навчання.

Після закінчення курсу слухачам надається одна безкоштовна спроба атестації “Спеціаліст-консультант з впровадження підсистеми управлінського обліку у програмі BAS ERP”.
Екзамен відбудеться 16 листопада у навчальному класі “АБ-Центру” .
Для допуску на атестацію “Спеціаліст-консультант” необхідна наявність сертифікату “Професіонал” по програмі “BAS ERP”.
Сертифікат “Професіонал” слід отримати заздалегідь, здавши тестування у Центрах сертифікації .

Лектори – методисти САБ м.Київ

Ціль курсу – ознайомити слухачів с технологією автоматизації управлінського обліку та засвоїти функціонал автоматизації управлінського обліку підприємства у прикладному рішенні “BAS ERP”.

Курс буде корисним для: керівників проектів, які займаються впровадженням консультантів по управлінському обліку, робітників планово-економічних служб кінцевих клієнтів учасників проектних команд, як зі сторони кінцевих клієнтів, так і зі сторони фірм-учасників САБ, які займаються впровадженням управлінського обліку на базі прикладного рішення “BAS ERP”.
Курс буде корисним й для тих, хто планує здавати екзамен “Спеціаліст-консультант з впровадження підсистем управлінського обліку у програмі “BAS ERP””.

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації підприємств. На курсі буде корисним досвід роботи або впровадження прикладного рішення “Управління виробничим підприємством” або “Управління торгівлею”.

Короткий зміст курсу:
Перший день (Оперативний облік)

 • Знайомство учасників, визначення цілей курсу, засобів їх досягнення та регламенту роботи у продовж курсу.
 • Загальні відомості про управлінський облік: основи управлінського обліку; моделі управлінського обліку у прикладному рішенні; організація оперативного обліку; загальна нормативно-довідкова інформація; введення початкових залишків.
 • Облік грошових коштів: настройка параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; казначейство; готівкові гроші; грошові документи; кошти на банківських рахунках; кошти у підзвітних осіб; депозити у банках.
 • Облік товарно-матеріальних цінностей: налаштування параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; надходження товарно-матеріальних цінностей; складські операції; реалізація товарів.
 • Облік розрахунків (дебіторська та кредиторська заборгованість): налаштування параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; розрахунки з постачальниками та клієнтами; розрахунки по кредитам та займам.

Другий день (Доходи та витрати)

 • Облік доходів та витрат: налаштування параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; способи розподілу доходів та витрат по напрямкам діяльності; статі доходів; статі витрат; доходи та витрати від основної діяльності; доходи та витрати від неосновної діяльності.
 • Облік незавершеного виробництва: налаштування параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; облік прямих виробничих витрат у різних схемах; облік непрямих виробничих витрат; облік виробничих витрат по операціям передачі у переробку; облік виробничих витрат по операціях переробника.
 • Облік активів та пасивів.

Третій день (Результати та управління)

 • Фінансові результати та фінансова звітність: формування фінансових результатів; формування управлінської звітності.
 • Контроль й аналіз господарської діяльності: концепція підсистеми; інформаційне забезпечення (категорії цілей; структура цілей; варіанти аналізу цільових показників); моніторинг цільових показників підприємства.
 • Планування: концепція підсистеми; порядок роботи з підсистемою; налаштування параметрів підсистеми; інформаційне забезпечення; загальний порядок роботи з документами планування; плани продажів по номенклатурі; плани продажів за категоріям; плани виробництва; плани закупівель; плани збірки (розбирання).
 • Звітність.

Підведення висновків курсу.
Тривалість курсу: 24 академічних години у продовж трьох днів з 10:00 до 18:00.

Демонстрація продукту

Подати заявку

Залишилися питання?

Зв'яжіться з нами