Skip to main content
search
Інші новиниБез категоріїДілемсь досвідом

Автоматизація зарплатного та кадрового контуру за допомогою “УСГП”

By 13.10.202028 Червня, 2022No Comments

Автоматизація регламентованого зарплатного та кадрового контуру ТОВ “ЮМ-Ватутіно” за допомогою ПЗ “Управління сільськогосподарським підприємством для України”

Підприємство замовника, «ЮМ-Ватутіно» на ринку України з 2002 року. Основний напрямок компанії – виробництво продуктів рослинництва та тваринництва.
В зв’язку з ростом компанії, програмний продукт «Бухгалтерський облік для сільськогосподарських організацій України», який використовувався раніше на підприємстві, перестав відповідати законодавчим нормам чинного законодавства, а також функціоналу програми вже не вистачало для ведення повноцінного обліку, Замовником було прийнято рішення перейти на нову, сучасну систему автоматизації.
Після ряду зустрічей та консультацій зі спеціалістами компанії “АБ-Центр”, були сформульовані основні цілі створення системи автоматизації та управління:
• Повна автоматизація управлінського, бухгалтерського та податкового обліків;
• Усунення дублювання та неузгодженості інформації;
• Об’єднання потоків даних у єдиному інформаційному просторі;
• Підвищення швидкості та ефективності роботи відділів та підприємства у цілому.
• Виключити повторне введення даних.
• Максимально виключити ведення документації у паперовому вигляді.

У результаті передпроектного обстеження нами був запропонований, а Замовником обраний у якості основного продукту впровадження “Управління сільськогосподарським підприємством для України”. Основним критерієм при виборі програмного продукту стало бажання керівництва компанії Замовника у подальшій автоматизації бізнесу у розрізі регламентованого й оперативного обліку.
У якості першого етапу впровадження була обрана підсистема регламентованого обліку зарплати та кадрів. Надалі також були запущені й інші підсистеми: облік запасів, закупки, продажі, облік виробництва, облік ВРХ, рослинництво.
У процесі автоматизації були виконанні наступні роботи:
1. Встановлення ПО;
2. Початкові настройки типової бази;
3. Завантаження з зовнішніх систем НДІ;
4. Навчання користувачів;
5. Аттестація за результатами навчання;
6. Виконано розрахунок собівартості продукції за рік;
7. Здана податкова звітність за податковий рік;
8. Система передана Замовнику у промислову експлуатацію (10 робочих місць);
У процесі впровадження “Управління сільськогосподарським підприємством для України” Замовником було прийнято рішення максимально використовувати типовий функціонал підсистеми “Зарплата та кадри”, тому були виконані незначні доробки, а саме:
– змінено довідник технологічних операцій;
– зміна документу відрадний наряд.

У рамках етапу введення у експлуатацію було підключено до системи 10 робочих місць.

На момент прийняття системи у промислову експлуатацію кадровий облік та розрахунок зарплати були повністю автоматизовані. Завдяки автоматизації кадрового та зарплатного контуру були вирішені наступні питання:
– кадрове діловодство ведеться відповідно чинного законодавства;
– реалізовано облік залишків відпусток;
– відділ розрахунку заробітної плати, використовуючи функціональні можливості системи, виконує розрахунок оплати за відпрацьований час, розрахунок надбавок та доплат, розрахунок по середній (відпустка, лікарняні, відрядження та інше);
– дані з нарахувань відображаються у бухгалтерському обліку, не вимагаючи введення даних вручну, як це було раніше;
– формується регламентована звітність з обліку кадрів та заробітної плати.

У теперішню мить співпраця продовжується за Договором ІТС.

Close Menu