Skip to main content
search
Інші новиниБез категорії

Початок продажу нового рішення ERP-класу – “BAS ERP”

By 20.12.201728 Червня, 2022No Comments

BAS ERP_картинка2

Нове рішення ERP-класу – “BAS ERP”

20 грудня 2017 року випущено нове рішення ERP-класу – “BAS ERP”, яке є новаційним рішенням для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств, розроблене з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу та враховуючи специфіку обліку в Україні.

“BAS ERP” є розвитком систем ERP-класу – “Управління виробничим підприємством для України” та “ERP для України (бета-версія)”, враховує досвід, накопичений при впровадженні та використанні цих систем у масштабних проектах, які нараховують сотні робочих місць. Особливу увагу при розробці конфігурації було приділено реалізації функціональних можливостей, запотребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, у том числі з технічно важким виробництвом.

Опис функціональних можливостей програмного продукту “BAS ERP”

Продукт “BAS ERP” є комплексним рішенням, яке охоплює основні контури управління та обліку, які дозволяють організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства.

Управління фінансами

В конфігурації реалізовано функціональність заявок на витрати грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявкам.

У обліку безготівкових грошових коштів розділенні реєстрація оперативної інформації про вхідні ти вихідні платежі (по первинним платіжним документам) та реєстрація виписок (реалізованих окремим документом). Це дозволяє підвісити оперативність обліку (зокрема, взаєморозрахунки), не спотворюючи при цьому облік коштів на банківських рахунках, полегшити обробку платежів та виписок, отримати повний контроль за грошовими коштами, які знаходяться у процесі зарахування, списання або переміщення.

Розроблено функціонал обліку розрахунків з банком по еквайринговим операціям. Крім власне реєстрації операцій платежу та повернення по платіжним картам, додано етап реєстрації звітів від банків з зарахування платежів, списанню повернень, утриманню комісії, що дозволить відслідкувати кожну операцію від моменту проведення платежу до надходження коштів на банківський рахунок.

Облік фінансових результатів (прибутки, збитків) ведеться у розрізі напрямків діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко – наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажів (для різних підприємств), асортименту (для дистрибуторів), проектам та інше. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості та виручки від продажів за напрямками діяльності, які спираються на аналітику продажів.

Усе це дозволяє детально аналізувати ефективність діяльності підприємства та розвивати бізнес, оптимізуючи склад направлень діяльності.

Основні новації рішення та розвитку функціоналу:

 • Облік кредитів, депозитів та позик.
 • Еквайринг (платіжні карти).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Розширення можливості управління поточними платежами.
 • Маршрути погодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.
 • План рахунків міжнародного фінансового обліку, який можливо налаштовувати.
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку.
 • Відкладене відображення проводок у обліку.
 • Створення документів по типовим операціям.
 • Аудіюваність даних.
 • Генератор фінансових звітів, в т.ч. для формування звітності по міжнародним стандартам способами трансляції операцій та трансформації звітності.

Бюджетування

У конфігурації реалізовано управління процесом бюджетування. При цьому у системі використовується інтуїтивно зрозуміла настройка структури бюджетів за рахунок використання “табличної моделі бюджетування”.

Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють здійснювати розшифровку до первинних даних розрахунків. При цьому для кожної статі бюджету використовуються до 6 довільних аналітик.

табличка

Відображення та редагування екземплярів бюджету можливо ціликом у одній формі. В системі зберігається історія зміни значень бюджетних статей.

Розрахунок планових показників відбувається у формі редагування бюджету та дозволяє використання розрахунків за формулою для кожного показника одночасно від кількох джерел даних.

Опція версіювання для екземплярів бюджетів дозволяє виконувати: порівняння версій, згортку, видалення, а також повернення до версії.

Дані можливості дозволяють суттєвим чином оптимізувати процес впровадження (корегування) вибраних бюджетних моделей.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Види бюджетів, які можливо налаштувати та розширення аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Управління бюджетним процесом.
 • Підтримка кількох валют.
 • Табличні форми вводу та корегування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Формування зведеної звітності за результатами моніторингу.
 • Розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

У конфігурації реалізовано нові можливості для побудови ієрархічної моделі цілей та цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу, включаючи розгорнутий аналіз та доступ з мобільних пристроїв.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей та цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками первинних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманітність графічних форм аналітичних звітів.
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).

Регламентований облік

Конфігурація містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності у організації. Бухгалтерський та податковий облік ведеться у відповідності до чинного законодавством України.

Облік оподаткованого прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізовано у відповідності з нормами Податкового кодексу України.

У склад конфігурації включено план рахунків бухгалтерського обліку, який відповідає Наказу Міністра фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції його застосування” №291 від 30 листопаду 1999 року. Зміст рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідає вимогам законодавства з ведення бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Конфігурація надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволять аналізувати данні по залишкам, оборотам рахунків та по проводкам у різних розрізах. При формуванні звітів є можливість настроїти угруповання, відбір та сортування інформації, яка виводиться у звіт, виходячи зі специфіки діяльності організації та функцій, які виконує користувач.

У конфігурацію включені обов’язкові (регламентовані) звіти, які призначені для надання власникам організації та контролюючим державним органам: форми бухгалтерської звітності, податкові декларації.

Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені у електронному вигляді.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Настройка правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік фактів господарської діяльності відтермінованим проведенням с контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документу.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль повноти та вірності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ та податкового призначення придбання.

Управління персоналом та розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, які забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням усіх вимог чинного законодавства. Для рішення задач у даній області користувачам надаються наступні можливості:

 • Робота з персональними даними працівників;
 • Облік руху кадрів та зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітів форм та внутрішніх аналітичних звітів;
 • Організація роботи зі штатним розкладом;
 • Робота з договорами підряду;
 • Облік відпрацьованого часу з застосуванням різних облікових методів;
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: пачосової (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновиди;
 • Використання показників афективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю;
 • Розрахунок утримань з заробітної плати, у тому числі за виконавчими документами;
 • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці й доходів у натуральній формі;
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по робітникам;
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • Отримання уніфікованих звітних форм;
 • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань у фонд оплати праці;
 • Формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так й персоніфікованої.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок зарплати по даним вироблення робітниками.
 • Комплекс розрахунків з персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку.
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок та нарахування резерву відпусток.
 • Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.

Управління виробництвом

У конфігурації розроблена повністю нова підсистема управління виробництвом. Реалізовано новий підхід до управління процесами, які дозволяють мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає, що, навіть не маючи точних нормативів часу для усіх виробничих операцій, можливо сформувати здійсненні виробничі плани.

Реалізовано два рівні керування виробництвом: рівень диспетчера – логіста підприємства та локальний (цеховий) рівень управління. Планування за міжцеховим переділам відбувається на підставі етапів ресурсної специфікації, завдання поступають у виробничі підрозділи для планування поопераційних робіт відповідного етапу. Поопераційне планування не є обов’язковим. Загальний об’єм робіт за етапом розбивається на партії запуску – маршрутні листи, які формуються на підставі маршрутних карт для етапу. Кожний маршрутний лист містить репліку даних маршрутної карти; у подальшому, за необхідності, у маршрутні листи можливо вносити корегування для конкретної партії запуску. За допомогою маршрутних листів можливо виконувати уточнення поопераційного складу робіт та витрат матеріалів на кожну партію запуску.

При плануванні етапів використовуються елементи виробничого додатку Теорії Обмежень. Цілю даного підходу є захист самого слабкої ланки у виробничій системі та, відповідно, системи у цілому.

При побудові плану точність та дискретизація планування задаються встановленим квантом часу, тобто план може бити побудовано з точністю до години, дня, місяця й т.д. Для планування та диспетчеризації виробництва реалізовані механізми управління “Барабан-буфер-Вірьовка” (drum-buffer-rope, DBR). Такі підходи дозволили звести до мінімуму потреби у переплануванні, реалізовано принцип “тимчасових буферів”.

Для контролю ходу виробничого процесу за етапами (міжцеховим переділам) реалізовано механізм диспетчеризації, розроблена “семафорна система” сповіщення, яка дозволяє мінімізувати трудовитрати диспетчера – фокус зони контролю на потенційно проблемні виробничі замовлення та партії. Використовуючи даний інструмент, спеціаліст з контролю виробництва може заздалегідь спрогнозувати негативний розвиток ситуації по ходу виробничого процесу відносно планових термінів, що дозволяє попередити зриви випуску продукції.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Візуалізація структури виробу.
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації).
 • Управління деталізацією опису потрібних для виробництва ресурсів (маршрутні карти).
 • Параметричне забезпечення потреби у номенклатурі.
 • Два рівня планування виробництва: головний та локальний диспетчер.
 • Інтервальне планування та “Барабан – Буфер – Вірьовка”.
 • Планування за “вузькими” місцями виробництва.
 • Поопераційне планування.
 • Зменшення залежності якості планування від точності нормативних даних.
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення).
 • Оцінка доступності обладнання та матеріальних ресурсів у серединні інтервалу.
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
 • Облік часу транспортування та відстеження ТМЦ.
 • Прогнозування ходу виробничого процесу.
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому та внутрішньоцеховому рівнях.
 • Гнучке перепланування.
 • Розширений облік виробітки працівників.

Управління витратами та розрахунок собівартості

Конфігурація дозволяє організувати контроль матеріальних потоків та використання ресурсів, які забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат та розрахунок собівартості продукції виконується на підставі даних оперативного обліку.

Розширена класифікація можливих до застосування ресурсів:

 • Товари (матеріальні ресурси у кількісно-вартісній оцінці);
 • Роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу);
 • Послуги (послуги виключно у вартісному виразі).

Конфігурація підтримує роздільний облік витрат по видах діяльності, які мають відокремлення у частині різного оподаткування операцій.

Підсистема управління витратами забезпечує:

 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах у натуральному та вартісному виміренні;
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду у необхідних розрізах;
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість випускаємої продукції та виконуємих робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • Надання даних про структуру собівартості випуску.

Розрахована собівартість може бути деталізована до об’єму первинних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Даний аналіз суттєво підвищує наочність та контроль обґрунтованості виконанного розрахунку собівартості.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Роздільний облік витрат за видам діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями.
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Покращений майстер закриття місяця.

Організація ремонтів

Підсистема дозволяє вести довідник об’єктів ремонту, класифікувати їх за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників наробітки, видів ремонту, режимів експлуатації. Прослідковується стан об’єктів ремонту, а також приналежність та розташування. Об’єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об’єктів ремонту.

У процесі експлуатації об’єктів ремонту у систему вводяться дані про наробітки й виявлені дефекти. Реєстрація дефектів у журналі дозволяє виконувати аналіз та організовувати проведення планових та позапланових ремонтних заходів.

Використовуючи поняття видів ремонтів, які визначають склад можливих робіт, які виконуються з об’єктами ремонту. Для видів ремонту у системі можливо задати перелік споживаємих матеріалів та трудовитрат або сформувати перелік необхідних робіт.

Функціонал підсистеми дозволяє формувати графік ремонтно-профілактичної діяльності, який враховує, як зареєстровані дефекти, наробітки, правила, так й непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні розпорядження).

Підсистема тісно інтегрована з підсистемою виробництва. Об’єкти ремонту можуть бути пов’язані з виробничими робочими центрами. При цьому заплановані ремонти обладнання впливають на доступність цього обладнання для виробничого планування. Для проведення ремонтних робіт можуть бути задіяні любі виробничі ресурси; виробництво може виконувати роботи для потреб ремонтів.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Облік та ієрархічна класифікація об’єктів, які знаходяться у експлуатації.
 • Моніторинг стану об’єктів експлуатації.
 • Управління за видами ремонтів.
 • Організація та проведення планових та позапланових ремонтних заходів.
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної та виробничої діяльності.
 • Формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації.

Управління продажами

У підсистемі реалізовані комерційні пропозиції, які дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом по визначенню складу та умов продажі. Істотно розвинута функціональність замовлення як “центра управління” усіма наступними діями по його обробці. Введені статуси замовлення (“не підтверджено”, “до сплати”, “до забезпечення”, “до відвантаження”), які описують етапи проходження замовлення.

На різних етапах замовлення може виступати у якості розпорядження на забезпечення, на відвантаження, на оформлення документів. Контроль виконання розпоряджень ведеться з деталізацією до строки замовлення.

Підсистема надає можливість вказати графік оплати по замовленню клієнта (як у частині авансових платежів, так й платежів з погашення дебіторської заборгованості). Графік може формуватися з урахуванням обраного календаря. Це дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість. Система дозволяє класифікувати прострочену заборгованість по інтервалах глибини прострочення.

Ведеться облік планової та фактичної заборгованості у розрізі замовлень, термінів оплати та документів розрахунків. При цьому робота користувачів істотно спрощена: ручна разноска вхідних платежів виконується тільки по замовленням, розподіл по іншим аналітичним розрізам виконується автоматично у фоновому режимі.

Аналогічно продажам реалізовано роботу з замовленнями постачальникам й веденні взаєморозрахунків по закупівлям.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, угоди.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представництвами.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік по партнерам (управлінський облік) й контрагентам (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Розширенні інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності по стану взаєморозрахунків.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

У конфігурації реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. У цих цілях застосовується механізм бізнес-процесів, які автоматично відслідковують маршрут процесу та формують задачі виконавцям. Окрім цього, реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з “ручним” переміщенням по етапах. Допускаються різні види процесів з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів та інші, необхідних при відпрацюванні процесу. Система накопичує статистику по процесам, які виконуються, дозволяє розраховувати ймовірність доведення існуючого потенціалу продажів до успішного результату (“воронка продажів”) та проводить аналіз “вузьких місць” процесів.

Усі продажі, які почались, (“угоди”) реєструються у системі. Вони об’єднують у єдине ціле усю інформацію, накопичену у системі в ході підготовки та виконання продажів – електрону пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли та інше. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажів. Система дозволяє реєструвати та аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв’язки. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного завершення. Таким чином, система автоматизує та підтримує не тільки стадію продажу, але й підготовку продажі. Крім цього, система дозволяє аналізувати угоди, що не відбулися, що необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів.

Розділені списки контрагентів у розумінні регламентованого обліку (юридичних та фізичних осіб) та об’єктів бізнес-взаємодій (клієнтів, постачальників, конкурентів та інше). Це дозволяє вести облік продажів та історії відносин не тільки по “формальним”, юридичним контрагентам, але й по компаніям-групам юридичних осіб, по самостійно працюючим підрозділам контрагентів, та інше. Підтримується ведення інформації про контактних осіб компаній-партнерів, про зв’язок між партнерами.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Формування стратегії відносин з партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
 • Досьє клієнта, партнера.
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Претензійна робота.
 • Моніторинг виконання угод.
 • BCG-аналіз.
 • Розгорнутий аналіз показників роботи менеджерів.

Управління закупівлями

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зменшення витрат на закупки та чіткої організації взаємодій з постачальниками.

Функціонал підсистеми включає:

 • Оперативне планування закупівель на підстави планів продажів, планів виробництва та невиконаних замовлень покупців;
 • Оформлення замовлень постачальникам та контроль їх виконання;
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, об’ємами та термінами поставок;
 • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у том числі приймання на реалізацію та отримання давальницької сировини та матеріалів;
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • Аналіз потреб складу та виробництву у товарах, готової продукції й матеріалах;
 • Скрізний аналіз та установка взаємозв’язку між замовленнями клієнтів та замовленнями постачальникам;
 • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопостачання товарів або матеріалів);
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозного рівня складських запасів та зарезервованих ТМЦ на складах;
 • Підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним признакам та автоматичне формування замовлень для них;
 • Складання графіків поставок та графіків платежів.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Управління закупівельною діяльністю.
 • Бізнес-процеси складних закупівель.
 • Контроль умов поставок.
 • Розширений аналіз та вибір постачальників за цінами та умовами.
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ.
 • Контроль та аналіз забезпечення потреб у номенклатурі.

Управління складом та запасами

Для управління складом може застосовуватись схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження та надходження незалежно. Складські ордери виписуються суворо на підставі документів-розпоряджень, в якості яких можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися цілком “від електронних розпоряджень”.

У підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, тобто ведення залишків товарів у розрізі “місць зберігання” (комірок, полиць, стелажів), та упаковок товару. Система дозволяє керувати розкладкою товару по місцях зберігання при надходженні, збіркою з місць зберігання при відвантаженні, переміщенні та розукомплектації товарів. Алгоритми, які закладено у програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні та збірці, слідкуючи за відсутністю колізій при великій інтенсивності складських операцій.

Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських комірок та визначити порядок обходу складських комірок, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача й для ручного відбору товарів робітником складу. При відборі товарів можливо задати різні стратегії відбору для оптимізації розміщення товарів у комірках. Наприклад, при відборі товарів звільняти у першу чергу ті комірки, де товар зберігається у мінімально достатньому об’ємі. Це дозволить звільнити комірки для розміщення нових товарів, що надійшли. Механізм, який попереджує, підживлення комірок адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору при відвантажені товарів зі складу. Адресне зберігання товарів можливо використовувати опціонально. Зокрема підтримується довідникова прив’язка місць зберігання товарів.

Реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару, який містить механізми формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків у місцях зберігання, роздільне відображення надлишків та недостач у оперативному та фінансовому обліку.

Підсистема дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів при переміщенні товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів мож відбуватися безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або за допомогою транспортної компанії (перевізника). Завдання на доставку формуються з урахуванням зони доставки, порядку об’їзду адресатів доставки, а також з урахуванням вантажопід’ємності транспортного засобу.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб.
 • Мобільні робочі місця робітників складів.
 • Облік зворотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозного попиту.
 • Товари на складах за термінами якості.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.

Технологічні переваги

“BAS ERP” розроблено на новішій версії технологічній платформі “BAF”, яка дозволяє:

 • Забезпечити високу надійність, продуктивність та масштабуємось системи;
 • Організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнту або веб-клієнту (через звичайний інтернет-браузер), у т.ч. у “хмарному” режимі;
 • Створити мобільні робочі місця з використанням планшетів та смартфонів під управлінням iOS або Android;
 • Налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних настройок.

Механізм функціональних опцій, реалізований у системі “BAS ERP”, дозволяє “включати” або “виключати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації).

Порядок продажу

З 20.12.2017 р. у продажу продукти:

Найменування Рекомендована роздрібна
ціна, грн. без ПДВ
BAS ERP 180 000,00
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій 54 000,00

Для придбання вказаних продуктів користувачу необхідно заповнити, підписати та подати заявку члену громадської організації “Спілка автоматизаторів бізнесу” (САБ). Продукт “BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій” не є самостійним. Його може бути придбано тільки за умови, що організація раніше придбала продукт “BAS ERP” та оформила договір інформаційно-технологічного супроводу. Шаблони заявок та приклади їх заповнення можливо отримати у члена САБ.

На продукт “BAS ERP” можливо перейти з любого продукту версій ПРОФ та КОРП, призначеного для автоматизації госпрозрахункових організацій та підприємств.

Користувачі продукту “ERP 2 (бета-версія)” при виконані умов використання бета-версії можуть придбати продукт “BAS ERP” зі знижкою у розмірі 126 000,00 грн. або 70% від повної вартості продукту під час акції пільгового переходу, яка триватиме до 30.06.2018 року. Уточнити умови акції та виконати перехід з бета-версії можливо через членів САБ.

Підтримка редакції 1.3 “Управління виробничим підприємством для України”

В даний час не планується знімати з продажу та підтримки редакцію 1.3 конфігурації “Управління виробничим підприємством для України”, яка успішно використовується у великій кількості організацій, але даний продукт буде видалено з прайсу з 30.06.2018 р. та по ньому можливе збільшення вартості підтримки. У разі прийняття рішення при припиненні продажу та/або підтримки цієї редакції, планується попередити користувачів й партнерів заздалегідь, не пізніше ніж за 3 роки до набрання чинності такого рішення.

Сервісне обслуговування

Підтримка користувачів вказаних програмних продуктів відбувається у відповідності з правилами надання сервісу ІТС “Лінія консультацій”.

Підтримка відбувається Службою технічної підтримки при наявності договору Інформаційно-технологічного супроводу.

Close Menu