Тривалість курсу: 40 академічних годин, 10 навчальних днів по 4 години.

Вимоги: Курс розраховано на спеціалістів, які володіють інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп’ютеру, які володіють знаннями у предметній області бухгалтерського та податкового видів обліку, організації документообігу господарської діяльності підприємства.

Ціль курсу: Набуття цілісного та правильного розуміння базових принципів та особливостей використання типової конфігурації “Управління виробничим підприємством для України”, як інструменту для вирішення наступних задач:

 • Відображення господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліку.
 • Виписка власних та реєстрація отриманих первинних документів.
 • Виконання регламентованих облікових операцій.

Після навчання слухачу видається «Свідоцтво про проходження курсу навчання».

Зміст курсу

1. Введення
2. Концепція прикладного рішення
3. Загальносистемні механізми та принципи

 • Види обліку
 • Підприємство
 • Користувачі
 • Інтерфейси
 • Настройки системи

4. Принципи автоматизації бухгалтерського обліку

 • Концепція
 • Настройки облікової політики
 • План рахунків бухгалтерського обліку
 • Облік операцій
 • Коректні проводки
 • Спеціалізовані регістри накопичення

5. Облік запасів

 • Концепція підсистеми
 • Принципи обліку ТМЦ
 • Принципи роботи з “товарними” документами
 • Нормативно-довідникова підсистема
 • Ціноутворення
 • Закупка товарно-матеріальних цінностей
 • Реалізація товарно-матеріальних цінностей
 • Повернення куплених та проданих ТМЦ
 • Складський облік товарно-матеріальних цінностей
 • Облік бланків суворої звітності
 • Облік зворотної тари
 • Комісійна торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Звітність підсистеми

6. Облік взаєморозрахунків з контрагентами

 • Концепція підсистеми
 • Принципи обліку
 • Нормативно-довідкова підсистема
 • Відображення господарських операцій, які змінюють розрахунки з контрагентами
 • Звітність підсистеми

7. Облік грошових коштів

 • Концепція підсистеми
 • Принципи обліку
 • Механізми обліку
 • Нормативно-довідкова підсистеми
 • Облік безготівкових грошових коштів
 • Облік готівкових грошових коштів
 • Звітність підсистеми
 • Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами
 • Принципи обліку
 • Відображення господарських операцій з підзвітними особами

8. Облік операцій в іноземній валюті

 • Основні принципи й механізми обліку
 • Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті
 • Закупка ТМЦ по імпорту. “імпортний” ПДВ
 • Реалізація ТМЦ на експорт

9. Облік грошових коштів в іноземній валюті

 • Валютний підзвіт

10. Податковий облік

 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи й механізми реалізації
 • Особливості відображення поточних господарських операцій
 • Облік єдиного податку

11. Необоротні активи та малоцінні предмети, що швидко зношуються

 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи підсистеми “Основні засоби”
 • Підсистема “Малоцінні активи”
 • Підсистема “Нематеріальні активи”

12. Облік витрат й виробничої діяльности.

 • Концепція підсистеми
 • Облік витрат та розходів
 • Облік виробничої діяльності
 • Облік операцій з давальницькою сировиною
 • Звітність підсистеми
 • Сервісні механізми

Методика початку роботи

 • Настройка облікових параметрів та заповнення загальних довідників й регістрів відомостей
 • Введення залишків ТМЦ
 • Введення залишків МШП
 • Введення залишків ОЗ
 • Введення залишків малоцінних необоротних активів
 • Введення залишків нематеріальних активів
 • Введення залишків по капітальним інвестиціям
 • Введення залишків взаєморозрахунків
 • Введення залишків грошових коштів

13. Облік доходів та визначення фінансового результату

 • Практикум
 • Додатковий практикум
 • Тренінг
 • Висновок