Курс-практикум “Зарплата та управління персоналом для України”

Курс розраховано на 21 академічну годину, 7 навчальних днів по 3 години.

Курс розраховано для користувачів, які заінтересовані у надбанні практичних навичок роботи з програмою “Зарплата та управління персоналом” (ЗУП).

Кожне заняття передбачає 1,5 години теорії з використанням мультимедійного проектора та 1,5 години практики для вирішення скрізної задачі за обладнаним робочим місцем.

Після навчання слухачу видається «Свідоцтво про проходження курсу навчання».

Викладач: Лисюра Надія Михайлівна, яка досконало володіє не тільки знаннями про програмний продукт, а й постійно підтверджує свій рівень новими знаннями у сфері трудового законодавства.

Свидетельство_Лысюра_повыш. квалифик. (1) Сертификат_Лысюра_ВАК (1)

Графік навчання:

Йде набір до групи

Можливо проведення індивідуального або корпоративного навчання.

Графік: Вівторок, четвер з 9:30 до 12:30

Вартість курсу: 4 500.00 гривень (без ПДВ).

Зміст курсу

Тема 1. Початкове заповнення інформаційної бази

 • Нормативна та довідкова інформація (класифікатори).
 • Основні відомості про організації.
 • Настройка облікової політики організації.
 • Налаштування графіків робот.
 • Складання штатного розкладу.

Тема 2. Кадровий облік в організації

 • Відомості про фізичних осіб.
 • відомості про робітників організації.
 • Облік кадрової документації організації.
 • Військовий облік робітників організації.
 • Заявлення на застосування соціальної пільги по ПДФО.
 • Облік по Договорах ДПГ.
 • Кадрова звітність.

Тема 3. Облік відпусток. Розрахунок зарплати у організації.

 • Облік залишків відпусток.
 • Корегування залишків відпусток.
 • Розрахунок зарплати у режимі введення залишків.
 • Параметри документів на перерахунок податків.
 • Розрахунок авансу. Виплата авансу.
 • Розрахунок зарплати за перший місяць.
 • Виплата зарплати за перший місяць – через касу та через банк.
 • Перевірка регістрів по нарахуванню та виплаті зарплати.
 • Звіти по заробітній платі.

Тема 4. Плани видів розрахунку. Разові нарахування та утримання.

 • Налаштування видів розрахунку.
 • Інформація про планові нарахування та утримання.
 • Як вірно підвищити оклади.
 • Дані про коефіцієнт підвищення окладів.
 • Дані для розрахунку індексації зарплати.
 • Механізм обліку відпрацьованого часу.
 • Введення разових документів: премії, разова допомога від ФСС, разові нарахування та утримання.
 • введення документів-відхилень за перший місяць: робота понад графіку – святкові, понаднормові, а також оплачувані простої.
 • Введення документів по фактично відпрацьованому часу (відрядний наряд та табель обліку робочого часу), остаточний розрахунок зарплати за місяць (нарахування зарплати за місяць).
 • Звіти по нарахуванням лікарняних та відпусток.

Тема 5. Оплачувані неявки, відрядження, Метод відхилення.

 • Порядок розрахунку середнього заробітку у конфігурації.
 • Зв’язок кадрових та розрахункових документів.
 • Введення документів-відхилень: відпускні, середній заробіток, лікарняні, неоплачувані невиходи, відпустка по догляду за дитиною.
 • Між розрахункові виплати: відпускні, лікарняні.
 • Порядок остаточного розрахунку при звільнені.
 • Остаточний розрахунок зарплати с урахуванням відхилень.
 • Виплата зарплати за місяць – через касу та через банк.
 • Управління заборгованістю по заробітній платі.
 • Перерахунок зарплати за попередні періоди.

Тема 6. Облік регламентованої зарплати. Регламентована звітність.

 • Конфігурація “BAS Бухгалтерія”, обробка “Вивантаження у конфігурацію “Зарплата та управління персоналом””.
 • Завантаження даних.
 • Відомості про план рахунків, видах субконто та об’єктах аналітичного обліку.
 • Способи відображення зарплати у обліку.
 • Регістр відомостей “Відповідність статей витрат відображення зарплати у регламентованому обліку”.
 • Налаштування бухгалтерських проводок для утримань.
 • Налаштування бухгалтерських проводок для нарахувань.
 • Документ “Відображення зарплати у регламентованому обліку”.
 • Звіт “відображення зарплати у регламентованому обліку”.
 • Обробка “Вивантаження у конфігурацію “BAS Бухгалтерія”.
 • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): налаштування та звітність.
 • Страхові внески (ЕСВ, ФОП): налаштування та звітність.

Тема 7. Розрахунок управлінської зарплати

 • Кадрове планування.
 • Планування потреби у персоналі.
 • Штатна розстановка у управлінському обліку.
 • Механізм планування витрат на персонал.
 • Реєстрація невиходів у управлінському обліку.
 • Методики розрахунку зарплати у управлінському обліку.
 • Реєстрація управлінського відрядного заробітку для робітників підприємства.

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ
  Відгуки слухачів курсу:

  dav

  ScanImage304 ScanImage302 ScanImage306
  ScanImage305 ScanImage307

  ScanImage258

  ScanImage255

  Scan01 (1)Scan01 (2)Отзыв_СоюзэнергоОтзыв_ЕкаимОтзыв_РубиконScanImage52ScanImage49ScanImage51 (1)ScanImage50 (1)ScanImage254

  ScanImage256 ScanImage257